ماساژ پشت بهترین راه رفع خستگی…


ماساژ پشت بهترین راه رفع خستگی…

ماساژ پشت بهترین راه رفع خستگی...

ماساژ پشت

همه از ماساژ پشت لذت میبرند زیرا عضلات این ناحیه اغلب منقبضند وبرای شل شدن به ماساژ نیاز دارند. یکی از بهترین روش ها برای بهره گیری بیشتر از ماساژ، قرار گرفتن همراه تان روی یک صندلی، در حالی است که چند بالشتک کوچک بین پشتی صندلی و سینه وی قرار گرفته است. از این که همراهتان راحت است و به خوبی درون صندلی جای گرفته است اطمینان حاصل کنید و در حالی که کار می کنید خود را نیز آرام نگه دارید. شانه های خود را پایین نگه دارید وبه طور طبیعی تنفس کنید. r  مشت های خود را نیمه گره کنید و به آرامی برروی پشت وی بکوبید. ضربات را از بالای شانه ها آغاز کنید و به تدریج کار خود را تا پایین کمر ادامه دهید. این کار برای آرام ساختن عضلات پشت آمادہ ساختن آنها برای کار روزانه بسیار مناسب است. مراقب باشید ضربانتان مستقیماً بروی ستون مهره ها وارد نشود و همچنین آنها را ملایم وارد کنید، به ویژه در مناطق پایین کمر که محل قرار گرفتن کلیه هاست. این بار نیز با حرکات دایرهای شکل، عضلات را ماساژ دهید. اما این بار به دنبالعضلات باقی مانده از پشت باشید. اگر بخواهید میتوانید به سراغ عضلاتی که در امتداد ستون مهره ها قرار گرفته اند (عضلات نگه دارندهی ستون مهره ها) بروید. با کف دست این عضلات را کنار بکشید و دوباره آزاد کنید. حرکت دادن ماهیچه ها بدین شکل احساس خوش آیندی به همراهتان خواهد بخشید و تمامی عضلات ناحیه  پشت راشل می کند.  دوباره با دست خود وزن همراهتان را تحمل کنید و به آرامی شستهای خود را دهید. این حرکت را در تمام طول ناحیه  کمر تا پایین ادامه دهید. سپس برای سمتدیگر آن را تکرار نمایید. uدر آخر دوباره با مشتهای نیمه گره کرده به تمام ناحیه  پشت ضربه بزنید. اینحرکت به تحریک نقاط نیرو در کمر کمک میکند و در نتیجه همراهتان احساس انرژی بیشتری خواهد کرد.کار خود را با کشیدن دست هایتان از بالا به پایین کمر، برای چندبار، به پایان ببرید.اکنون از همراهتان بخواهید احساس خود را برای شما شرح دهد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد