ماساژ کودک به سبک مردم نیجریه


ماساژ کودک به سبک مردم نیجریه

ماساژ کودک به سبک مردم نیجریه

مردم نیجریه، کودکانشان را برای اینکه آرام کنند، خوب بخوابانند و پوستشان را مرطوب نگه دارند، ماساژ می دهند. مادر درحالی که کودک روی پای اوست، روی صندلی می نشیند و کار ماساژ را با حرکاتی موزون آغاز می کند، حرکاتی طولانی و محکم که بر دستها، شکم، پاها و ران و پشت کودک وارد و صورت روغن میمالند. بعد از انجام این کارها، حرکات کششی انجام می شود . آنها اعتقاد دارند که این حرکات، توانایی، انعطاف و استحکام عضلانی را افزایش میدهد. آنها این حرکات کششی را  به طور روزمره و محکم، حتی به صورت آویزان نگه داشتن کودک انجام میدهند. ابتدا کودک را یکبار از دست می دارند (اعتقاد بر این است که این کار باعث قوی شدن دست های او می شود.) و بعد او را از مچ پا به صورت وارونه نگه می دارند. دست آخر نیز چندین بار کودک را به هوا پرتاب که این کار باعث هوشیاری بیشتر او می شود.

کششها

۱ کودک را در حالتی که صورتش رو به پایین است در عرض پاهایتان قرار دهید. دست او را تا انجا که ممکن است از بدنتان دور کنید و به طرف پشتش ببرید. به آرامی ان را به طرف وسط پشت او بکشید. آرنج او را صاف نگه دارید (عکس سمت چپ) و به آرامی از شانه تا مچ دستش را ماساژ دهید. این ماساژ را تا انگشتان کودک ادامه دهید. ۲پاهای نوزاد را از خودتان، تا آنجا که امکان دارد، دور کنید و در قسمت زانو خمیده نگه دارید. پاشنه پا را به باسن نزدیک کنید. این کار را چندین بار تکرار کنید. انگاه به آرامی تا پایین پاها را ماساژ دهید. وضعیت قرارگیری کودکتان را تغییر دهید و او را در جهت مخالف جهت قبلی بگذارید. این کار را روی دست و پای دیگر او نیز تکرار کنید.

untitledrrrrrrrطبق سنت افریقاییها، کودکان از یک دست آویزان می شوند، بدون این که بر چیزی تکیه داشته باشند یا وزن خود را بر آن بیندازند. این سنت روشی است که از مادران به دختران رسیده است و همراهان اطمینان از ایمنی و دوری از حادثه وجود دارد. در صورتی که فردی مجرب در کنار شما نیست. فردی که این روش را دقیقا به شما نشان دهد . روشی را که دراینجا آمده، انجام دهید

آویزان کردن

کودک را روی پایتان قرار دهید و با او روی صندلی بنشینید. یکی از دستها رازیر نشیمنگاه او قرار دهید تا وزن بدنش بر روی دستتان بیفتد. مچ دست او را به آرامی در دست دیگرتان بگیرید. آرام بایستید. آنگاه وزن او را به دستی که در زیر او قرار دارد منتقل کنید. دست او را بالا ببرید و دستی را که در زیر او قرار دارد کمی پایین بیاورید. دستی را که بالا برده اید باید بکشید. برای چند لحظه او را به آرامی بالا بکشید و سپس مجدداً سنگینی وزن بدنش را به طور کامل روی دستی که در زیر او قرار دارد بیندازید. این کار را با دست دیگر او تکرار کنید. همیشه بیشتر وزن او را به دستی انتقال دهید که در زیر او قرار دارد. برای اینکه مطمئن شوید او راحت است. مراقب عکس العمل هایش باشیدuntitledtttttttt 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد