ماست دشمن سرطان کولون…!!!


ماست دشمن سرطان کولون…!!!

ماست دشمن سرطان کولون...!!!

 برای مبارزه با سرطان کولون می توان از ماست که با کشت باکتری اسیدوفیلوس تخمیر و تهیه شده باشد استفاده نمود.این نوع ماست یکی دیگر از موادغذایی ضدسرطان کولون است که علاوه بر کلسیم و ویتامین D شیر، لبنیات را در ردیف موادغذایی بسیار مفیدضدسرطان قرار می دهد.تحقیقات نشان میدهد که باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس برای سرکوب فعالیت آنزیمی که در کولون مواد بیضرر را به ترکیبات شیمیایی سرطانزا تبدیل میکند، کمالی می نماید 

تحقیق دکتر بری گلدین و شروود گورباج

 این موضوع در تحقیقی که توسط محققان صاحب نظر دکتر بری گلدین و شروود گورباج " در مرکز تحقیقات پزشکی نیوانگلند انجام شده کشف شده است.در این تحقیق برای مدتی ماه یک از عده داوطلب خواسته شده است که هر روز دولیوان شیر ساده بخورند و پس از یک ماه از آنها خواسته شده که به جای شیر از دولیوان از این نوع ماست بخورند و محققان فعالیت آنزیمی را در کولون آنها مرتباً اندازه گیری می کردند و مشاهده نمودند که خوردن ماست فعالیت آنزیم خطرناک کولون را ۶۰-۴۰ درصد کاهش داده است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد