مالاریا بیماری مناطق گرمسیر و مقابله با آن


مالاریا بیماری مناطق گرمسیر و مقابله با آن

 مالاریا بیماری مناطق گرمسیر و مقابله با آن 

1022637_225مالاریا ظاهر بیماری سیاحان، ماجراجویان و افراد میهن پرست است.بیماری که ارنست همینگوی در طول سفر به آفریقا، مار نیز در شالیزارهای آسیا وایندیانا جونز در ایام ناخوشایند بورنئو درگیر ان بودند. عفونت مزمنی که مالار یا نام داردآمار ارسالی از مراکز پیشگیری و کنترل بیماری در آتلانتا نشان میدهد که در سال ۱۲۰ میلیون نفر را از بین میبرد.این بیماری حدود ۵۰ سال پیش در آمریکا به کمک تدابیر پزشکی ریشه کن شد. امار سالانه مراکز پیشگیری و کنترل بیماری گویای ابتلاء حدود ۱۰۰۰ نفردر سال است که دو سوم این تعداد را مردان تشکیل میدهند. در طول سال های فقط نفر در اثر بیماری مالاریا جان خود را ازدست دادند. مسافرین مناطق گرمسیری باید به بیماری مالاریا بیشتر توجه کنند. به پیش بینی مراکز پیشگیری و کنترل بیماری با افزایش مسافرین آمریکایی به کشورهایی که مالاریا در آن ها همه گیر و بومی است خطر ابتلاء به این بیماری افزایش وانگل بیماری نسبت به داروهای موجود مقاوم تر میگردد

شناسایی انگل بیماری

عامل بیماری چهارگونه جاندار تک سلولى به نام پلاسمودیم استکه از طریق پشهٔ ماده آنوفل به انسان منتقل می شو پشه انوفل خونخوار و بسیار کوچک است که با فرو کردن نیش خود در بدنانسان از خون او تغذیه کند و از این طر یق، پلاسمودیم موجود در بزاق پشه به خون انتقال پیدا می کند. سلول های خونی متورم و پس از تخریب، عفونت بیشتری را وارد خون می کنند که انگل در نهایت وارد کبد میگردد. تخریب سلول ها آغاز ظهور علائم بیماری است که عبارت است از: لرز، تب شدید و عرق بسیار و علائم دیگری مانند درد مفاصل، پشت درد، اسهال، حالت تهوع و استفراغ. به همین دلیل دکتر استیفان بزرو چکا (پزشک متخصص و عضو هیئت بهداشت بین المللی دانشگاه واشنگتن در سیاتل) معتقد است که باید از پشه آنوقل، ناقل بیماری مالاریا دوری کرد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد