مامیثا (Glaucium corniculatum)گیاهی خواب آور….


مامیثا (Glaucium corniculatum)گیاهی خواب آور….

مامیثا (Glaucium corniculatum)گیاهی خواب آور....

مامیثا (Glaucium corniculatum)

اسامی عمومی دیگر: خشخاش بحری، خشخاش مغزن، لالهٔ کوهی، شقایق شاخدار،bmhj نامهای علمی دیگر : (Glaucium corniculatum L، Chelidomium corniculatum) نام خانواده: خانوادهٔ خشخاش (Papaveraceae). نوع گیاه: بوته. قسمت مورد استفاده: ساقههای گلدار. مھمترین مواد موٹر داروئی: الکالوئیدھا (گلوسین کلریت رین)، پروتوپن و سنگونارینخواص درمانی : مامیثا را به عنوان پائین آورندهٔ قند خون، ضداسپاسم و خواب آور به کار می برند.k موارد استعمال در پزشکی سنتی ایران: ما میثا را به عنوان پائین آورندهٔ قند خون، مخدر، منوم و در استعمال خارجی جهت رفع التهاب توصیه نموده اندمقدار و دستور مصرف: مقدار 8-4 گرم روزی سه بار به صورت دم کرده در یک فنجان.موارد عدم استعمال: به علت سمی بودن نباید در دوران حاملگی و شیردهی مصرف شود.  

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد