مایع مغزی نخاعی مایعی است شفاف و بی رنگ که اطراف بافت مغز و نخاع را پر می کند ….


مایع مغزی نخاعی مایعی است شفاف و بی رنگ که اطراف بافت مغز و نخاع را پر می کند ….

 

مایع مغزی نخاعی مایعی است شفاف و بی رنگ که اطراف بافت مغز و نخاع را پر می کند ....

 مایعی است شفاف و بی رنگ که اطراف بافت مغز و نخاع و نیز داخل حفرهها و بطنهای مغز را پر می کند. بررسی این مایع از لحاظ سلول و پروتئین در شناسائی بسیاری از بیماریهای سیستم اعصاب مفید می باشد. مایع مغزی نخاعی در داخلی بطن های مغزی و از عروق نازک و کوچک خونی تراوش میکند و بعد از گردش به دور بافت مغز و کانالها نهایتاً توسط سیستم وریدی به خون بازجذب می شود. وزن مخصوص آن نزدیک به وزن مخصوص آب بوده و از لحاظ شیمیائی قلیائی، اغلب بدون پروتئین و بدون گلبول قرمز خون می باشد و تنها ممکن است چند سلول سفید دفاعی در آن یافت شود. بررسی این مایع بوسیلهنمونه گیری با سوزن از مهره های کمری (نمونه گیری از مایع نخاعی یا LP) امکانپذیر است. در سرطانهای مغزی میزان پروتئین و فشار این مایع بالا میرود. در بیماریهای عروق مغز با است گلبول قرمز در C.S.F یافت شود و در عفونتهای مغزی و مننژیت، باکتری و سلولهای دفاعی فراوان در این مایع دیده میشود.مایع مغزی نخاعی (به انگلیسی: Cerebro Spinal Fluid)، که در اصطلاح پزشکی سی.اس.اف نام دارد مایعی شفاف و بدون رنگ موجود در مغز و نخاعاست. این مایع دارای وزن مخصوص برابر ۱٫۰۰۷ می‌باشد و در شبکهٔ کوروئید بطن‌ها یا ونتریکول‌های مغزی تولید می‌شود. این مایع، به عنوان یک بالشتک و یا بافر برای مغز عمل می‌کند و ارائه حفاظتی اولیه و مکانیکی و نیز ایمونولوژیک برای مغز در داخل جمجمه را فراهم نموده و نیز نقشی حیاتی در سیستم خودتنظیم مغز در جریان خون مغزی را ایفا می‌کند.جرم مخصوص مغز و مایع مغزی-نخاعی تقریبا باهم برابر است (تنها حدود ۴ درصد تفاوت)، به طوری که مغز به آسانی در مایع شناور است. اعمال هرگونه ضربه خفیف تا متوسط به سر باعث حرکت همزمان کل مغز به همراه جمجمه می‌شود و هیچ قسمت از مغز بر اثر ضربه دچار تغییر شکل لحظه‌ای نمی‌گردد.گزارش‌های آزمایشگاهی مربوط به تجزیه مایع مغزی-نخاعی، معمولا ارائه دهندهٔ اطلاعاتی در زمینهٔ رنگ، وزن مخصوص، شمارش پروتئین‌ها، شمارش گلبول‌های سفید، گلوکز و الکترولیت‌های دیگر هستند. به علاوه مایع مغزی نخاعی ممکن است از نظر وجودایمونوگلوبین‌ها و یا لاکتات نیز آزمایش شود. مایع مغزی-نخاعی نرمال حاوی تعداد کمی گلبول سفید است و فاقد گلبول قرمز است.حجم این مایع که از رگهای خونی بافت مغز منشا می‌گیرد بین ۱۵۰ - ۸۰۰ میلی لیتر متغیر است. عدم باز جذب این مایع و تجمع آن در بطن‌های مغزی منجر به شرایطی به نامهیدروسفالی می‌گردد که می‌تواند باعث آسیب پارانشیم مغز گردد.

محل‌های تولید مایع مغزی نخاعی

۱- حدود ۵۰ تا ۸۰ درصد مایع مغزی نخاعی در شبکیه کروئید یا مشیمیه‌ای(choroid plexus) در دیواره بطن‌های جانبی و در سقف بطن سوم و بطن‌های جانبی تولید می‌شود.۲- منابع خارج شبکه‌های مشیمیه‌ای نیز وجود دارد که عبارتند از:-حدود ۳۰ درصد از مایع مغزی-نخاعی ممکن است از سطح اپندیمال مغز تولید شود.-مقداری از این مایع توسط مایع بین سلولی در ماده سفید مغز تولید می‌شود.-مقادیر بسیار جزئی هم توسط فضای زیر عنکبوتیه نخاع تولید می‌شود. این موضوع مورد تردید می‌باشد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد