ما باید از پوست خود هم مراقبت کنیم ….


ما باید از پوست خود هم مراقبت کنیم ….

ما باید از پوست خود هم مراقبت کنیم ....

ویژگی پوست

 پوست متأثر از عوامل مختلف بویژه عوامل غددی است. این غدد نیز همواره در یک جهت واحد عمل نمی کنند. در هنگام بلوغ، ترشح غدد چربی افزایش می یابد و پوست غالباً چرب می شود. برعکس در پنجاه سالگی، همزمان با یائسگی و پیدایش تغییراتی در ترشح هورمون ها، پوست خشک می شود. بنابراین مواظب پوست خود باشید، و در هر زمانی مراقبت خاص آنرا در نظر بگیرید. 

پوست معمولی، چرب، خشک و یامختلط

  قبل از هر چیز باید بدانید صاحب پوستی معمولی، چرب، خشک و یامختلط هستید.اگر دارای پوست چرب هستید، آنرا با آب گرم و صابون شستشو دهید یا یک لوسیون پاک کننده چربی و کرم خشک بکار ببرید.  اگر پوستتان خشک است از پاک کننده چرب استفاده کنید، پوست خود را با شیر پاک کن تمیز کنید و از کرم چرب استفاده نمائید.اگر دارای پوستی معمولی هستید، یک صابون و یک شیر پاک کن متناسب با تحمل اپی درم خود به کار ببرید. اگر پوستتان از نوع مختلط است، درمان پوست چرب را در قسمت چرب به کار ببرید و برای گونه ها درمان مخصوص پوست .خشک را در نظر بگیرید

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد