مبارزه با موانع تغذیه ی سالم


مبارزه با موانع تغذیه ی سالم

مبارزه با موانع تغذیه ی سالم

 

حتی با در دست داشتن بهترین نقشهها هم، شاید حفظ عادت تغذیه ی سالم، سخت باشد. اما آگاهی از بعضی مشکلات ناشی از ام اس  که در کار تغذیه ی سالم اختلال ایجاد می کند، میتواند در حفظ این نوع تغذیه به شما کمک کند. به عنوان مثال، این علایم مشکل ساز را در نظر داشته باشید:

* خستگی: اگر تا پایان روز تمام انرژی خود را از دست می دهید، تلاش و صرف وقت برای یک تغذیه ی سالم ممکن است کاری طاقتفرسا به نظر بیاید

 بنابراین به جای خوردن یک غذای متعادل، ممکن است خود را در نزدیکترین مغازه ی غذاهای آماده (ناسالم) بیابید. یا ممکن است به یک راه حل موقت برسید - یعنی یک ماده ی غذایی شیرین که موقتا به شما با انرژی می دهد ولی پس از مدتی احساس می کنید که گرسنه و خسته اید. این مواد مثل مواد پروتئینی نیست که خستگی را کاهش دهد و کمک کند سطح قند خونتان به صورت پایدارتری ثابت بماند. بعد از مدتی که مواد قندی خوردید، یک سیکل معیوب شروع می شود، بدین نحو که سوء  تغذیه باعث بروز خستگی میشود و خستگی هم به نوبهی خود منجر به بروز سوءتغذیه میگردد.

از یک متخصص تغذیه می تواند غذاهای سالمی را توصیه کند که تهیه ی آنها آسان باشد. یک کاردرمانگر (OT) می تواند به شما توصیه ها و نکات زیادی در باب ذخیره ی انرژی ارائه دهد. این توصیه ها شامل ابزارها و کمدهای  مخصوص در آشپزخانه، طرحهایی دربارهی چیدمان فضای داخل آشپزخانه .و راهکارهایی دربارهی ساده کردن مسیر خانه تا محل خرید است.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد