مبارزه با میکروب سل


مبارزه با میکروب سل

مبارزه با میکروب سل

 این میکروب که از حیث قدرت از یک ذره پوشی برترشی دانستیم. خوشبختانه دارای نقطه ضعفی است که انسان از آن استفاده وسیله هلاکت آنرا در خارج از بدن بسهولت فراهم میسازد. بدین معنی باسیل یکه بالغ بر هفتاد سال در یخ زندگانی میکند خوشبختانه بیشتر از ده دقیقه نمیتواند در آب جوش زنده بماند باین ترتیب طرز نابود کردن آن سهل است مثلا دستمال مسلولی که محتوی اخلاط سینه اوست و همچنین سایر ظروف آغشته و یا پیراهن و البسه او ده دقیقه در آب جوش دهند با خیال راحت میتواند در بین ظروف یا البسه خود بشوئید و حتی مورد استفاده قرار دهید. در اینصورت مطمئن باشید که آنها را بکلی تمیز و عاری از میکروب کردهاید و اگر قاشقی را که امروز مسلولی دردهان خود کرده فردا در دهان برید میکروب های سل را بدست خود وارد بدن کرده اید  و اگر مزاجتان مستعد باشد این میکرب ها در بدن شما نمو و مسلولتانمیکند و حتی در تاریکی و جای نمناک سالها می تواند در کمین جان انسانی بدون غذا زندگی نماید و برعکس در محل روشن خوشبختانه بیش از دو روز نمی تواند زیست کند و تعجب در اینجاست که همین میکروب توانا خوشبختانه در اشعه افتاب بیش از دو ساعت نمی تواند زنده بماند. برای نابود کردن آن کافی است از آفتاب که بزرگترین نعمت الهی کشور باستانی ایران است استفاده شود و براحتی بداخل اطاقها و تمام زوایای خانه خود اشعه آنرا راه بدهیم اگر در سرزمین کشور ما اشعه آفتاب تا باین اندازه تابان نمی بود و خودبخود میکروب های سل را نمی کشت تعداد مسلولین مملکتمان بیشتر از هر گوشه از دنیا می شد. دو عامل بزرگ موجب ازدیاد بیماری سل در ایران گردیده است: یکی عدم رعایت نکات بهداشتی و دیگری فقر عمومی که موجب تحلیل بردن بنیه و آماده کردن مزاج ابتلای به بیماری سل میباشد متاسفانه این دو عامل هر دو در ایران رواج کامل داشته وسیله سرایت بیماری سل در کشور عزیز ما بیشتر از همه جای دنیا فراهم است. لکن جای بسی خوشبختی است که آفتاب تابان باین مملکت بزرگترین کمک برای سلامتی افراد آن میباشد. توجه شما را به نگارش دانشمند سویسی که راجع به سال در ایران نوشته (در قسمت مسکن در این کتاب ذکر گردید جلب می کنم.) نیرومند باشیم تا مسلولی نشویم - اطفال خود را زیاد بگردش ببریم از سرمای زمستان نترسیم و در هوای آزاد در کوهستانهای قشنگ و پر از برف در زیر آفتاب تابان مملکتمان که اروپائیان حسرت دیدار آسمان آبی آنرا دارند، بدن خود را قوت داده برف بازی اسکی، یخ بازی (پاتیناژ) کوهپیمائی و انواع ورزش های زمستانی را پیشه کنیم تا نژاد خود را قوی و سالم و مرض پلید سل را از خود برای همیشه دور نمائیم و ورزش صبحها را فراموش نکنید پیاده روی صبح زود و صحرانوردی و تمام ورزش هائی که ریتین شما را بکار انداخته و جریان خونرا در آن سریع می نمایند دوست داشته و با مداومت بآن خود را نیرومند سازیم باید هرجا را که تاریک است روشن کرد تا میکروب سل آنجا را ترک گوید و پس از روفتن اطاق برای مدتی درهای آنرا باز گذارید تا هوای آزاد و روشنائی بمقدار کافی داخل آن شود. اگر مسلولی در منزل خود دارید اطاق مسکونیش را همیشه روشن نگاهدارید تا هوا بآزادی وارد اطاق و ریتین مریض بشود. پر واضح است از جریان هوا و کوران که برای مریضی مضر است خودداری کنید تا موجب سرماخوردگی و شدت مرض نگردد.اطاق مریض محتاج به پرده نیست زیرا پرده مانع از ورود نور و هوا میگردد و از طرفی هم پناهگاهی برای میکروب سل میباشد اطاق مسلول قالی و قالیچه لازم ندارد زیرا باسیلی کخ ماه ها ممکن است در لای پشم قالی براحتی بزندگانی خود ادامه دهد و مرکز سرایت سال باطفال یا کسانی که از این فرش بعدها استفاده میکنند بگردد در اطاق مسلولین سیگار نکشید زیرا دود آن موجب تشدید سرفه بیمار میگردد اگر اتفاقاً بیماری که از سینه شاکی است سیگار میکشد او را از ادامه این کار ممانعت نمایند زیرا اثر تحریک آمیز نیکوتین در روی سینه موجب ازدیاد سرفه و ناراحتی ریتین و التیام نیافتن زخم های آن میگردد. از سرما برای مریض مسلول نترسید و حتی شب های زمستان و یخبندان لای یکی از درهای اطاق را کمی باز بگذارید تا هوا بسهولت وارد اطاق بشود و به شفای مریضی کمک کند و در تمام آسایشگاه های دنیا بهمین ترتیب رفتار می نمایند تا هوای آزاد ریتین را قوی سازد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد