previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
ArrowArrow
Shadow
Slider

مبارزه با یک همه گیری جهانی قسمت دوم 


مبارزه با یک همه گیری جهانی قسمت دوم 

و خوش بختانه تعداد روزافزون درمانگاه ها، و مراکز ترک اعتیاد تقریباً در هر شهری وجود دارد.

هزینه ی هر روز یکی از این مراکز اغلب بیش از ۱۰۰۰ دلار است، و تأثیر درمانی آنها اغلب مورد بحث است. تا امروز، مقررات چندانی برای کسانی که به کار مشاوره می پردازند وجود ندارد.

خیلی زود معلوم شد که موثرترین راه مقابله با معضل مواد پیشگیری از طریقی آموزش است.

بر اساس برخی تخمین ها، هزینه کلی اعتیاد به مواد از ۲۵۰ میلیارد دلار در سال تجاوزمیکند؛ بی شک آموزش پیشگیرانه مؤثرترین راه مبارزه با این مشکل است. آموزش درباره ی مواد می تواند مردم را از بدبختی، درد و رنج، و حتی زندان یا مرگ برهاند. در سال های اوایل دهه ۱۹۸۰، نانسی ریگان، همسر رئیس جمهور وقت امریکا، برنامه یا شعار فقط نه بگو را بر پا کرد. گرچه بسیاری این برنامه را مسخره کردند، ولی این برنامه از گرایش بیشتر به مواد در بسیاری از نوجوانان جلوگیری کرده بود. در سال های اواخر دهه ۱۹۸۰، آموزش درباره ی مواد بر پایه ی علمی نبود، و اساساً به روش آزمون و خطا انجام می شد. انگیزه ی همه ی آنها صدها، اگر نه هزاران، برنامه  آموزش مواد بود.

مجریان برخی برنامه ها به هر دری میزدند تا فهرستی از مؤثرترین برنامه های مختلف دولتی را به دست آورند. با این همه، نتیجه  نهایی این بود که ارزیابی پیشگیری بسیار دشوار است. چگونه میتوان ثابت کرد. اگر از مصرف ماده ای پیشگیری نشود رواج خواهد یافت؟ در سال ۱۹۸۳، «حوزه ی مدارس متحد لس آنجلس» با همکاری «اداره  پلیس لس آنجلس» شروع به اجرای برنامه ای کردند که در آن زمان استاندارد طلایی برنامه های آموزش مواد در مدارس به شمار می آمد.

این برنامه آموزش مقاومت در برابر اعتیاد به مواد (DA.RE) نام داشت. از افسران متخصص آموزش دیده برای اجرای برنامه های آموزش مواد در مدارس دعوت می شد. این دوره ای بود که مراقبت های پلیسی اجتماعی در آن مرسوم بود. منطق کار در این بود که کودکان گفته های پلیسی را که درباره  مواد با آنها حرف میزند باور دارند. استقبال از این برنامه بی سابقه بود و در سراسر کشور و همه  دنیا گسترش یافت. در نهایت، ۸۰٪ مناطق آموزشی امریکا از آن استفاده کردند. والدین، افسران پلیس، و کودکان همه به آن علاقه مند شدند.

به طور بی سابقه ای، پیوندی خاصی بین کودکانی که در برنامه شرکت داشتند و افسران پلیس مجری آن برقرار شد. حتی بسیاری از کودکان در نوجوانی نام افسرانی را که مجری .D.A.R.E بودند به یاد می آوردند. در سال ۱۹۹۱، مصرف مواد در سطح ملی به نصف کاهش یافت. در تمام حوزه های پزشکی چنین رقمی تعجب برانگیز بود. در ایالات متحده، تعداد افرادی که مواد مصرف میکردند، در سال های اوایل دهه ۱۹۸۰، حدود ۲۵ میلیون نفر بود که در سال ۱۹۹۱ به ۱۱ میلیون نفر کاهش یافت. هر سه مرحله  مبارزه با مواد در رقابت برای کسب بودجه  دولتی بودند، و هر یک ادعای بیشترین تأثیر در کاهش مصرف مواد را داشتند.

ادامه مبارزه با یک همه گیری جهانی قسمت سوم


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد