مبتلایان به بیماری کلیه پلی کیستیک بخوانند!!


مبتلایان به بیماری کلیه پلی کیستیک بخوانند!!

مبتلایان به بیماری کلیه پلی کیستیک بخوانند!!

بیماری کلیه پلی کیستیک

بیماری کلیه  پلی کستیک بیماری ارثی استکه در این بیماری کلیه ها به شکل لانه  زنبور درمی آیند، زیرا کیستهای زیادی که پر از مایع میباشند در کلیه ها ایجاد شده اند و کیست ها به تدریج جای بافت طبیعی کلیه ها را می گیرند و باعث بزرگ شدن آنها می شوند و کم کم کلیهها عملکرد خود را از دست داده و در نهایت دچار نارسایی می گردند، بیماری کلیه پلی کیستیک شبیه کلیه ای که دارای کیسته ساده می باشد، نیست. زیرا این کیسته ساده معمولاً هیچ ضرری ندارند. بیماری کلیه  نوزادان را هم مبتلا سازد. بیماری کلیه  پلی کیستیکدر بزرگسالان معمولاً تا حدود سن ۴۵ سالگی خود را نشان نمی  دهد با این حال ممکن است در بعضی موارد این بیماری زودتر و حتی در سنین ۲۰ سالگی نیز ایجاد شود. در کودکان به این بیماری اصطلاحاً بیماری کلیه  پلیکیستیک جوانان گفته میشود که گاهی اوقات کشنده و مرگبار می باشد.

علت پلی کیستیک

این بیماری بر اثر وجود یک ژن غیرطبیعی ایجاد می شود و در نوع بزرگسالان ژن این بیماری به صورت اتوزومالی غالب به فرزندان منتقل میشود و در نتیجه فقط اگر یکی از والدین دارای این ژن باشد می تواند آن را به فرزندانش منتقل کند. هر یک از فرزندان چنین پدر یا مادری، ٪۵۰ احتمال دارد که این بیماری را وقتی که به سن بزرگسالی رسیدند نشان دهند. اما نوع جوانان این بیماری به صورت اتومازولی مغلوب منتقل می شود، یعنی هم پدر و هم مادر باید دارای این ژن معیوب باشند تا فرزندشان دچار این بیماری شود. وقتی که هردوی والدین دارای این ژن باشند، هر یک از فرزندان شان ۲۵٪ احتمال دارد که به این بیماری مبتلا شوند.

 پیشگیری از پلی کیستیک

ژن مسئول بیماری کلیه  پلی کستیک نوع بزرگسالان شناسایی شده است و در افرادی که دارای سابقه  این بیماری در خانوادهشان هستند مشاورهای ژنتیک باید انجام شود. اگر زن و شوهری بدانند که هردوی آنها دارای ژن مسئول بروز کلیه پلی کیستیک نوع جوانان هستند، باید مشاورہ  ژنتیک انجام دھند، در غیر این صورت می توان با استفاده از سونوگرافی جنین، در داخل رحم مادر کلیه های جنین را بررسی کرد و اگر با انجام سونوگرافی مشخص شد که کلیه های جنین پلیکیستیک میباشند، پدر و مادر می توانند با پزشک در مورد کارهایی که می توان در این مورد انجام داد مشورت کنند.

علایم کلیه پلی کیستیک

علایم این بیماری نوع بزرگسالان ممکن است تا چندین سال هم خودشان را نشان ندهند. علایم اصلی این بیماری عبارتند از: وجود ناراحتی مبهم در شکم یا درد در کمر، حملات شدید و ناگهانی درد در شکم یاکمر، وجود خون در ادرار. کودکی که دچار بیماری پلی کیستیک نوع جوانان میباشد به خاطر بزرگ بودن کلیه هایش دارای شکم خیلی بزرگ می باشد که می تواند باعث بروز صدمات بیشتری به کلیه ها شود. گاهی اوقات یک یا چند کیست کلیه ممکن است عفونی شوند و باعث بروز تب و درد گردند. بعضی مواقع این کیست ها در اعضای دیگر بدن مثل لوزالمعده (پانکراس) و کبد هم ایجاد می شوند. اگر شما دچار درد شکم هستید و در ادرارتان خون مشاهده کرده واید، هرچه زودتر باید این موارد را به اطلاع پزشک برسانید.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد