مثانه نورو پاتیک و بی اختیاری ادراری /قسمت اول


مثانه نورو پاتیک و بی اختیاری ادراری /قسمت اول

مثانه نوروپاتیک و بی اختیاری ادرار ی

مثانه احتمالاً تنها ارگان احشایی دارای عضلات صاف می باشد که تحت کنترل ارادی کامل کورتکس مغزی است. عملکرد طبیعی مثانه، نیازمند هماهنگی بین اجزاء حسی و حرکتی هر دو سیستم عصبی سوماتیک و اتونومیک میباشد. بیشتر ضایعات نورولوژیک می توانند باعث اختلال بیماریهای عروقی مغز، پارکینسون، دیابت، مننگوسل و اسکلروز جانبی آمیوتروفیک (ALS). آسیب به ریشه های نخاعی ناشی از جراحی نخاع، هرنی دیسکال و جراحی های لگنی نیز می توانند باعث ایجاد مثانه نوروپاتیک شوند.

تقسیم بندی مثانه نوروپاتیک

۱ - مثانه نوروپاتیک ناشی از ضایعات بالاتر از مرکز ادرار کردن ساکروم ( = مثانه اسپاستیک  )در این حالت رفلکسهای ساکرال دست نخورده باقی می مانند. ضایعات شایعی که در بالاتر از ساقه مغز  ادرارکردن را مختل می کنند شامل : دمانس  حوادث عرئقی ،MS ، تومورها و ضایعات التهابی مثل انسفالیت و مننژیت می با شند این ضایعات می توانند طیف وسیعی از تغییرات عملکردی ایجاد کنند  شامل فوریت ادراری، تکرر ادرار، احتباس ادرار و عفونت مکرر ادراری و بی اختیاری ادراری . به طور کلی مثانه نوروپاتیک اسپاستیک با ویژگیهای زیر مشخص می شود:۱-کاهش ظرفیت ۲-انقباضات غیرارادی دترسور۳-فشار داخل مثانه ای بالا هنگام ادرارکردن۴- اسپاسم عضلات مخطط لگن ۶-اختلال در رفلکس اتونوم (خودکار) در ضایعات نخاعگردنی (شامل تغییرات فشار خون، برادی کاردی و عرق ریزی که میتواند به وسیله قراردادن کاتتر ادراری یاپرشدگی بیش از حد خفیف مثانه شروع شود.)

مثانه نوروپاتیک ناشی از ضایعات موجود بر روی مرکز ادرار کردن ساکرال یا پایین تر از ان (= مثانه شل)

A) ضایعات هسته های حرکتی عضله دتر سورشایعترین علت مثانه شل، آسیب به طناب نخاعی در محل مرکز ادرار میباشد که در حدود S2-S4 واقع شده است. می شود شامل انفارکت، عفونت با ویروس پولیو یا هر پس زوستر و یا عوامل ایاتروژنیک مثل رادیاسیون و جراحی می باشد. میلودیسپلازی را نیز می توان در اینجا نام برد، اما مکانیسم حقیقی آن توقف رشد یا تکامل سلول های بی اختیاری ادراری گاهی دیده میشود.B) آسیب به مسیرهای آورانمی تواند ناشی از نوروپاتیها شامل دیابت قندی، تابس دورسالیس، آنمی بدخیم (کمبود ویتامین B12) و ضایعات به طور خلاصه مثانه نوروپاتیک شل با ویژگیهای زیر مشخص میشود: ۱) حجم بالا ۲) فقدان انقباضات ارادی دترسور ۳) فشار داخل مثانه پایین ۴) ترابکولاسیون خفیف جدار مثانه ۵) کاهش تون اسفنکتر خارجی نکته: بلافاصله پس از شوک نخاعی ناشی از آسیب طناب نخاع یا Conus medularis (مخروط نخاعی)، بدون توجه به سطح آسیب، یک مرحله از فلج شل اندام های تحتانی، فقدان رفلکسها و مثانه شل به همراه گزگز و  umbness، در زیر سطح آسیب، وجود دارد که در پایان این مرحله بسته به محل آسیب تبدیل به مثانه اسپاستیک یا شل می شود

تشخیص مثانه نوروپاتیک

۱ - مثانه نوروپاتیک اسپاستیکاغلب ناشی از آسیب کامل یا ناقص در بالای برجستگی نخاعی (comus medularis) میباشد. علایم و نشانه های آن عبارتند از: بی اختیاری ادراری که اغلب متناوب بوده و به صورت خود به خودی یا اسپاسم در اندام های تحتانی شروع می شود. در معاینه، سطح حسی (Sensory level)، ممکن است دیده شود. رفلکس های اندام تحتانی و بولبوکاورنو افزایش یافته است و تون عضلات بالابرنده مقعد و اسنفکتر آنال افزایش یافته است. حجم مثانه معمولاً کمتر از ۳۰۰ml است. ادرار کردن اغلب با تحریک پوست شکم، ران یا ناحیه ژنیتال شروع میشود. علایم ازمایشگاهی تقریباً تمام بیمارانی که مثانه اسپاستیک را تجربه میکنند، دچار عفونت ادراری می شوند و استفاده از کاتتر دائمی یا متناوب (intermittant) الزامی است. استاز ادرار، بی حرکتی و عفونت ادراری زمینه ساز ایجاد سنگ می شود. هماتوری نیز، ممکن است دیده شود یافته های رادیولوژیک در سیستوگرام، مثانه کوچک و هایپرتروفیه دیده می شود که برای این نوع اختلال عملکرد نوروپاتیک اختصاصی است. در فاز ادراری ممکن است ناحیه باریک شده ناشی از اسپاسم اسفنکتر یا منطقه باریک شده پیشابراه دیده شود. در مطالعات اورودینامیک، افزایش فشار هنگام ادرار کردن، کاهش حجم مثانه همراه با عدم هماهنگی زمانی اسفنکتر خارجی دیده می شود. چنانچه فشار داخل مثانه، از ۴۰cm آب فراتر رود، رفلاکس به وجود می آید. ۲ - مثانه اسپاستیک خفیف ناشی از اختلال عمل کرد عصبی عضلانی در این حالت ضایعه عصبی جزئی بوده علائم مشابه مثانه اسپاتیک ولی خفیف تر است. بیمار اغلب احساس فوریت ادراری نموده و نیاز به ادرارکردن را بیان می کند.

۳- مثانه شل یا آتونیک

علل شایع این نوع اختلال رفتار مثانه، شامل تروما، تومورها، تابس دورسالیس و آنومالی های مادرزادی مثل اسپانیا بیفیدا و میلومننگوسل، می باشد. این حالت با حجم مثانه بالا، فشار حین ادرار کردن پایین و ترابکولاسیون خفیف جدار مثانه (چون عضلات صاف به صورت درونی فعالند) مشخص میشودمثانه نورو پاتیک و بی اختیاری ادراری /قسمت دوم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد