مثانه نورو پاتیک و بی اختیاری ادرار ی /قسمت دوم


مثانه نورو پاتیک و بی اختیاری ادرار ی /قسمت دوم

یافته های بالینی در مثانه شل علایم و نشانه ها

مهمترین نشانه ها اورولوژیک، احتباس ادراری بی اختیاری ناشی از سرریزشدن می باشد.بیماران مذکر قادر به نعوظ نیستند، در معاینه، رفلکس های اندام تحتانی، ضعیف شده یا از بین رفته اند. درک حسی وجود ندارد. یافته های آزمایشگاهینشانگر عفونت ادراری در اغلب موارد می باشد. اختلال پیشرفته کار کلیوی معمولاً دیده نمی شود، چون فشار پرشدن مثانه پایین است.یافته های رادیولوژیکسیستوگرام معمولاً نشان دهنده مثانه بزرگ با جدار صاف می باشد. رفلاکس معمولاً دیده می شود. در مطالعات اورودینامیک، کاهش فشار ادراری و افزایش حجم مثانه دیده می شود.تشخیص افتراقی مثانه نوروپاتیک عبارتند از: سیستیت، اورتریت مزمن، سیستیت مزمن و تحریک پذیری مثانه ناشی از اختلالات روانیدرمان مثانه نوروپاتیک۱ - شوک اسپاینالچون در مرحله شوک اسپاینال، مثانه آتونیک است، کاتتریزاسیون متناوب (intermittant)، به روش آسپتیک انجام می شودشستشوی مثانه با محلول های آنتی بیوتیک، استفاده از آنتی بیوتیک سیستمیک یا کرمهای آنتی بیوتیک برای پوشاندن نوک مه آ، خطر عفونت ادراری را کاهش می دهد. همانطور که رفلکس های محیطی به تدریج باز می گردند، بررسی اورودینامیک باید انجام شود و سپس به فاصله ۳ ماه یکبار تکرار گردد. بیماران باید سالانه، از نظر عوارض سیستم ادراری فوقانی، بررسی شوند.۲ - مثانه اسپاستیک۱ - در بیمارانی که ظرفیت مثانه قابل قبول است، ادرارکردن، می تواند توسط روشهایی مانند فشاردادن جدار پایین شکم، فشردن آلت تناسلی یا کشیدن موهای ناحیه پوبیس، شروع شود.۲- در بیمارانی که ظرفیت مثانه شدیداً کاهش یافته است روشهای درمانی زیر به کار میرود. ۱ - استفاده از کاتتر دائمی ادراری با یا بدون مواد آنتی کولینرژیک ۲ - استفاده از candom sheet، در بیمارانی که حجم باقیمانده ادراری اندک داشته و فشار مثانه زیر ۴۰cm آب.است ۳- انجام اسفنکتروتومی در مردان فقط وقتی که روشهای دیگر به شکست انجامیده باشد.۴ - تبدیل مثانه اسپاستیک به مثانه شل از طریق ریزوتومی ساکرال (قطع ریشه های ۵ - انحراف مسیر ادرار۳- مثانه شلدرمانها شامل training مثانه در ضایعات جزئی، کاتتریزاسیون (متناوب (هر ۳۶ ساعت) و جراحی (در مواردی که هایپرتروفی گردن مثانه یا بزرگی پروستات وجود دارد) و استفاده از داروهای پاراسمپاتو میمتیک مثل بتانکول است.عوارض مثانه نوروپاتیک شامل عفونت ادراری (ناشی از استاز یا کاتتریزاسیون طولانی پابرجا)، هیدرونفروز، سنگهای کلیه و مثانه ای، آمیلوئیدوز کلیوی و بدی عملکرد جنسی می باشد.

بی اختیاری ادراری

بی اختیاری ادراری، یکی از مسائل مهم بهداشتی است که حداقل ۱۰ میلیون بیمار را درگیر ساخته است. ۱۵۳۰٪ تمام زنان بالای ۶۵ سال، از بی اختیاری ادراری رنج میبرند.بی اختیاری می تواند دائمی یا همانند آنچه در پس از زایمان یا عفونت حاد مثانه دیده می شود موقت باشد.انواع آن عبارتند از:A) بی اختیاری ناشی از استرس خالص یا آناتومیکناشی از ضعف عضلات لگنی میباشد. بازسازی آناتومیک باعث برگشتن عملکرد مثانه می شود.B)  بی اختیاری فوریتیمشخصه آن بی ثباتی عضله دترسور با اسفنکتر طبیعی و عدم نوروپاتی می باشد. نشت ادراری معمولاً ناشی از بی  ثباتی دتر سور و انقباض خود به خودی و با شیوع کمتر بی ثباتی اسفنکتری و خروج خود به خود ادرار می باشد. C) بی اختیاری نوروپاتیکمی توان به صورت  هایپررفلکسی (فعال) یا آتونیک باشد.D) بی اختیاری مادر زادیناشی از حالبهای اکتوپیک، اپی سپادیاس و الکترونی مثانه است.E) بی اختیاری کاذبدر نتیجه انسداد یا ضایعه نوروپاتیک است.f (بی اختیار ی  تروماتیکهمراه شکستگی لگن یا صدمه جراحی به اسفنکتر ادراری می باشدG) بی اختیاری فیستولیفیستول می تواند از حالب، مثانه یا پیشابراه، منشا گرفته باشد علت بیشتر موارد آن ایاتروژنیک است. مثانه نورو پاتیک و بی اختیاری ادراری /قسمت اول

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد