محل تمرین در امادگی جسمانی باید چگونه باشد ؟؟


محل تمرین در امادگی جسمانی باید چگونه باشد ؟؟

محل تمرین در امادگی جسمانی باید چگونه باشد ؟؟

  برای اجرای برنامه آمادگی جسمانی ، محل تمرین بسیار مهم است. اگر جایی که تمرین می کنید، احساس راحتی نداشته باشید، تمرین را نمی توانید در حد مطلوب انجام دهید. بهتر است برنامه تمرینی را با تمرینات پایه شروع کنید.  یکی از نکات خوب درباره برنامه تمرینی آن است که تقریباً بتوانید همه جا فعالیت کنید. هر جا که بتوانید دراز بکشید و حرکت کنید، مناسب است. اگر می خواهید طناب بزنید، باید سقف محل، ارتفاع لازم را داشته باشد. اتاقی غیر از اتاق خودتان برای فعالیت در نظر بگیرید.  وقتی محل تمرین را پیدا کردید، فوراً برنامه آمادگی جسمانی را اجرا کنید. اگر برای اجرای برنامه آمادگی جسمانی محل مناسبی داشته باشید، خیلی زود به آن عادت می کنید. اگر به تنیس، شنا، والیبال، بسکتبال و ورزش های مشابه می پردازید، اغلب برای آنها باید وقت بگیرید.  مزیت این کار این است که با تعیین وقت قبلی به بازی و فعالیت میپردازید؛ اما بدی آن این است که امکان دارد نتوانید از قبل وقت بگیرید. در امور منزل هم با مشکلاتی روبه رو می شوید. به هر حال، بهترین کار این است که در خانه برنامه تمرینیداشته باشید.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد