محل وجود باکتریها


محل وجود باکتریها
محل وجود باکتریهاهوا: باکتریهای گوناگون به مقدار زیاد در هوا یافت میشوند که برخی از آنان مانند میکروب سل بسیار خطرناک و بعضی دیگر چندان مزاجماتی برای انسان فراهم نمی کنند. باکتریها موجود در هوا، در شرایط مخصوصی مانند هوای محبوس و هوای اطاق بیمار فراوان هستند. اما در اطاقهای رو به آفتاب و هوای آزاد کمتر دیده می شوند. از این رو تنفس در هوای آلوده به گرد و غبار، بسیار خطرناک است ولی در هوای آزاد و در اطاق رو به آفتاب خطری ندارد. زیرا آفتاب و روشنایی میکروبهای هوا را میکشد و از بین میبرد.زمین، زمین نیز دارای میکروبهای خطرناک و متعدد است، مانند میکروب کزاز و سیاه زخم، به همین جهت هنگام زمین خوردن، زخم آلوده به خاک را باید به سرعت ضد عفونی و پاکسازی و در صورت لزوم نسبت به تزریق سرم ضد کزاز اقدام کرد.آب: در آب نیز باکتریهای خطرناکی چون میکروب حصبه، وبا، اسهال خونی و... وجود دارد که در اثر نوشیدن آن انسان مبتلا می شود. بدین لحاظ باید آب آشامیدنی تحت تأثیر عوامل فیزیکی و شیمیایی گندزدایی شود.اغذیه:دراغذیه ممکن است میکروبهای موذی یافت شوند، مثلاً در شیر نجوشیده یا پاستوریزه نشده گاهی میکروب سل یا میکروب بروسلوز (تب مالت) دیده می شود. در کاهو و سبزیجات که به وسیله مدفوع کود داده می شود، ممکن است مقدار زیادی میکروب حصبه یا شبه حصبه وجود داشته باشد.حیوان: نزد حیوانات میکروب وجود دارد که ممکن است به انسان انتقال یابد. (مثلاً گاهی نزد برخی از گاوها بیماری سل و نزد گوسفندان بیماری سیاه زخم دیده می شود که ممکن است انسان را مبتلا سازد.) همچنین موش ممکن است مرض طاعون و امراضی دیگر را به انسان انتقال دهد. از حشرات نیز باید برحذر بود، زیرا مگس ناقل بسیاری از امراض مثل تراخم، حصبه، و با و... میباشد.انسان: انسان نیز در حمل و نقل میکروب و مبتلا ساختن هم نوع خویش، نقش دارد. این انتقال از شخص مریضی به شخصی سالم به وسیله سرفه، عطسه، عرق بدن، مدفوع، ادرار، اخلاط و... انجام می شود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد