محکم تر کردن دندان ها با چاغاله و پوست دندان


محکم تر کردن دندان ها با چاغاله و پوست دندان

محکم تر کردن دندان ها با چاغاله و پوست دندان

برای محکم تر کردن پایه دندان ها از چاغاله بادام با پوست همچنین پرتقال زیاد استفاده کنید. (بایدخوب در دهان جویده شود.)

 درمان محکم تر کردن دندان ها:

  •  ترخون تازه را در دهان نگهدارید و آهسته آهسته بجوید و مزمزه کنید.
  •  پوست سفت بادام را بسوزانید تا به صورت زغال در آید. بعد نرم بسایید و روزی سه مرتبه به لثه ودندانها بمالید و پس از کمی صبر بشویید
  •  مقداری انجیر خشک را بسوزانید بعد بسیار نرم بسایید، سپس با مقداری گلیسیرین مخلوط و به دندان ها بمالید.

60713817040668936524


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد