مراحل درمان ریشه دندان (RCT)


 مراحل درمان ریشه دندان (RCT)

 مراحل درمان ریشه دندان (RCT)

 

 مراحل درمان ریشه دندان (RCT) عبارت است از خارج کردن پالپ یا عصب تاج و ریشه ها، تمیز کردن کامل و شستشوی مجاری ریشه ها، سپس پرکردن داخل کانال ریشه ها به وسيله مواد مخصوص. تاج چنین دندانهایی بعدا توسط متخصصین ترمیمی پر میشود و یا در صورت نیاز روکش میگردد.

در بسیاری از موارد پس از پرکردن ریشه ها دندان درد میگیرد و ممكن است چند روز ادامه یابد. در این حالت بيمار نگران میشود و فکر میکند مشکلی پیش آمده و نسبت به آینده دندان، احساس نگرانی میکند.

در صورتی که این درد از نظر علمی یک "آرتریت یا درد ناشی از دستکاری نسوج ناحيه انتهای ریشه دندان و در بیشتر موارد طبیعی است. درمان آن استفاده از آب نمک گرم و مسکن برای چند روز می باشد.

بسیاری از مردم سؤال میکنند چرا دندانی که روت کانال شده و عصب ندارد، درد میگیرد؟ باید گفت درست است که عصب تاج و ریشه دندان خارج شده است ولی استخوان انتها و اطراف ریشه دندان که هنوز عصب دارد. بنابراین دندان عصب کشی شده یک دندان صددرصد مرده نیست بلکه این دندان هنوز از طريق نسوج اطراف خود تغذيه میکند. اما یک دندان روت کانال شده دیگر یک دندان طبیعی نیست بلکه بسیار شکننده و آسیب پذیرتر می گردد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد