مراحل مختلف مقاربت / قسمت اول


مراحل مختلف مقاربت / قسمت اول

مراحل مختلف مقاربت

عمل مقاربت کامل، از نظر فیزیولوژی دارای چهار مرحله است:اول - مرحله مقدماتی یا مغازلهدر این مرحله زن و شوهر برای عمل اصلی جنسی آماده می شوند. هر چه مرحله مقدماتی و مغازله طولانی تر باشد، بیشتر مورد پسند زنان قرار می گیرد. در این حال بواسطه بوسه، تماس و مالش اعضاء تناسلی، پستانها و ... زن و شوهر تحریک می گردند. در این مرحله اغلب از غدد کوپر مرد ماده لزجی به نام مذی ترشح می شود که خاصیت قلیائی دارد که به نظر برخی از محققین تأثیر جالبی در حفظ اسپرماتوزوئیدها دارد. بدین معنی که همانطوریکه می دانیم از نظر شیمیائی ادرار کلیه حیوانات گوشتخوار از جمله انسان واکنش اسیدی دارد. واکنش مایع منی قلیائی است و اسپرماتوزوئید در محیط اسیدی از بین می روند. به همین علت برخی از زنان برای اینکه حامله نشوند قبل از نزدیکی با شوهر پنبه آلوده به آبلیمو یا سرکه را استعمال می کنند و اغلب بدین وسیله دهانه رحم زخم می شود. این دانشمندان عقیده دارند ترشح این مایع برای این است که مجرای ادرار که قبلا در اثر عبور ادرار تا حدی واکنش اسیدی دارد شسته و واکنش قلیائیایجاد نماید تا هنگام مرحله سوم اسپرماتوزوئیدها صدمه نبیند. در این مرحله نیز در صورتی که نقاط شهوی زن بوسیله شوهر تحریک شده باشد، از ابتدا و قبل از دخول غدد بار تلن و غدد اسکن شروع به ترشح می کند که در تمام مراحل جماع ادامه دارد. این ترشحات باعث سهولت دخول آلت درمرحله بعدی می گردد.دوم - مرحله دخول (Intromisson) یا مرحله اصلی: در این مرحله آلت که آمادگی پیدا کرده به آهستگی داخل مهبل رانده می شود. ابتدای آلت که همان حشفه باشد از نسج نرم و قابل ارتجاعی ساخته شده که هنگام دخول صدمه ای به دستگاه تناسلی زن وارد نیآورد.در صورتی که مغازله به خوبی انجام گرفته باشد، مدخل فرج نیز مرطوب و دخول آسان است. در این مرحله بوسه و نوازش نقاط شهوی خارج از مهبل باید ادامه داشته باشد. این نقاط عبارتند از: کلیتوریس، پستانها، زیر بغل، لاله گوش و ... همچنین ادای بعضی از کلمات و جملات عشقی و جنسی از دو طرف باعث تحریک و تشدید هیجان های جنسی بخصوص در زن می شود. پس از دخول آلت، حرکات منظم و متناوب رفت و برگشت لگن مرد شروع می شود. شروع این حرکات غیرارادی است (مانند ادامه راه رفتن) ولی با اراداه می توان آن را تحت کنترل در آورد. دانستن این مطلب برای مردانی که به سرعت انزال مبتلا می باشند، اهمیت دارد.  به این معنی که چون نتیجه حرکات متناوب رفت و آمد لگن، منجر به انزال می شود، در صورتی که حرکات را کنترل کرده و مقدار کمتری لگن حرکت داده شود، انزال دیرتر انجام می پذیرد. در مرحله دخول در صورتی که نکات فوق در نظر گرفته شود، یک وحدت کامل جسمی و روحی بین طرفین احساس می شود که در هیچیک از طرق دیگر فعالیت جنسی نظیر آن را نمی توان حس کرد. در هنگام دخول عضلات گلوی زهدان ترشح فراوان می کند. همچنین زنان نیز ممکن است به طور تناوب و برعکس حرکات مرد، لگن خود را حرکت دهند. همچنین در این مرحله زنان می توانند متناوباً عضلات  مهبل را منقبض و منبسط کنند. این مسئله سبب تشدید واکنش های هیجانیگردیده و دو طرف به مرحله اوج لذت که مرحله بعدی است وارد می شوند. سوم - مرحله انزال یا اوج لذت پس از مدتی که اغلب برای دو الی ۴ دقیقه است، هیجانات جنسی به منتهای شدت خود می رسد و شوهر آلت را محکم به درون مهبل فشار داده و در این هنگام عضلات بیخ آلت و نزدیک کیسه های منی متشنج شده و مرتباً منقبض و منبسط می گردد و منی را با جهش در روی دهانه زهدان و اطراف آن می ریزد و اوج لذت جنسی در مرد حاصل می شود. در صورتی که به نکات گفته شده در فوق توجه شده باشد، همسر نیز همزمان با مرد بهاوج لذت جنسی می رسد. در این هنگام ترشحات لزج دهانه رحم بامکانیسم مخصوصی به نام شیمیوتاکتیسم اسپرماتوزوئید را به خود می کشد در این مرحله تشنجات مخصوص در عضلات مهبل آغاز می شود و متناوباً منبسط و منقبض می گردد که نشانه اوج لذت جنسی زنان است.  عده ای تصور می کنند که زن هم در هنگام ارگاسم همانند مرد انزال می کند، در حالیکه این مسئله صحیح نیست، زیرا می دانیم که نطفه زن یا اوول هر ۲۸ روز یک بار ساخته شده و تعدادش نیز یکی بیشتر نمی باشد. این تخمک در ثلث خارجی لوله رحم آماده پذیرائی از اسپرماتوزوئید است. بنابراین در موقع انزال نطفه مرد در مهبل ریخته می شود و انزال مرد حاوی نطفه است ولی نطفه زن قبلاً حاضر و منتظر بوده است و به نزدیکی ربطی ندارد. (در برخی حیوانات مانند خرگوش تخمک گذاری یعنی خروج نطفه از فولیکول دو گراف تخمدان، مقارن با نزدیکی با خرگوش نر است) می دانیم که از همان ابتدای مغازله غدد منضمه به فرج زن، شروع به ترشح می کند که عملش تسهیل دخول آلت مرد است و در تمام مراحل جنسی این غدد به ترشح ادامه می دهد. همچنین در موقع مقاربت صحیح گلوی زهدان دارای ترشحات زیادی است. مجموعه این ترشحات سبب می شود که حتی زن خود را خیس کند که آن را با انزال زن اشتباه می گیرند ولی معنی آن با انزال مرد تفاوت دارد. زیرا انزال منی مرد حاوی نطفه مرد است، در حالی که ترشح زن در موقع عمل جنسی فقط برای سهولت دخول است. باید دانست که عضلات مخاط مهبلی غدد ترشحی ندارد فقط در هنگام نزدیکی سلولهای آن تورژسانس تورم پیدا کرده و رنگش قرمز تیره می شود.مراحل مختلف مقاربت / قسمت دوم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد