مراحل یک برنامه تمرین ورزشی…


مراحل یک برنامه تمرین ورزشی…

مراحل یک برنامه تمرین ورزشی...

برای اجرای تمرینات ورزشی لازم است مراحل زیر رعایت شود: ۱- مرحله گرم کردن ۲ - مرحله فعالیت اصلی ۳- مرحله سرد کردن بدن و بازگشت به حالت اولیه برای گرم کردن بدن انجام فعالیت های زیر توصیه میشود. - کار خود را با راه رفتن آرام و ماساژ سطحی بدن شروع کنید، این کار باعث آماده شدن عضلات و افزایش گردش خون سطحی میشود. - تمرینات کششی را جهت افزایش دامنه حرکت مفاصل و جلوگیری از آسیبهای احتمالی به عضلات با مکث ۶ تا ۸ ثانیه انجام دهید. - با نرمش و حرکت دادن مفاصل، عضلات و مفصل ها را برای فعالیت اصلی آماده کنید. گرم کردن بدن ۵ تا ۱۰ دقیقه بیشتر طول نمیکشد هم اکنون میتوانید وارد مرحله دوم شده و با پیاده روی سریع، دویدن آرام، دوچرخه سواری و یا دیگر حرکات ورزشی فعالیت خود را ادامه دهید.- مدت زمان اجرای فعالیت اصلی پس از گرم کردن و آمادگی لازم بدنیحداقل ۳۰ دقیقه میباشد.پس از اتمام مرحله فعالیت اصلی برای سرد کردن بدن و بازگشت به حالت اولیه مراحل زیر توصیه میشود: مراحل سرد کردن تقریباً عکس مراحل گرم کردن است. - فعالیت اصلی خود را با کاهش سرعت دویدن و تبدیل به پیاده روی آرام به اتمام برسانید. - نرمش های عضلات و مفاصل را به ویژه برای اندام تحتانی انجام دهید. - حرکات کششی را با مکث، حدود ۸ تا ۱۰ ثانیه برای هر حرکت، اجرا کنید. - پس از اتمام حرکات کششی عضلات بدن را کمی ماساژ دهید.این کار از گرفتگی و کوفتگی عضلات جلوگیری میکند. - به طور معمولا مرحله سرد کردن ۱۰ تا ۱۵ دقیقه طول میکشد. پس از اتمام این مرحله بدن به حالت تعادل رسیده و شما میتوانید، دوش آب ولرمو سپس آب سرد بگیرید. با این کار نشاط و شادابی لازم را به دست می آورید.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد