مراقبت هایی لازم از دندان و لثه در دوران حاملگی 


مراقبت هایی لازم از دندان و لثه در دوران حاملگی 

مراقبت هایی لازم از دندان و لثه در دوران حاملگی 

 

 بر طبق یک عقیده قدیمی به ازای هر بچه یک دندان از دست میرود.

گرچه این گفتار پایه علمی ندارد ولی نشان دهنده این واقعیت است که خانم ها در دوران بارداری از نظر دندان و لثه آسیب پذیر بوده و در معرض بروز پوسیدگی دندان و بیماریهای لثه قرار دارند. علت این امر ذات حاملگی نیست؛

بلکه شرایط ویژه عمومی و دهانی دوران بارداری است؛ زیرا در این دوران به علت تولید هورمونهای این دوران و دیگر تغییرات طبیعی ناشی از حاملگی مانند تغییر نوع تغذیه، دندانها و لثه به شدت تحت تأثیر قرار گرفته و آسیب پذیر می گردند. در این دوران بروز یک نوع ژنژیویت تحت عنوان ژنژیویت حاملگی به وفور دیده می شود.

این حالت معمولا پس از دوران حاملگی خود به خود بهبود مییابد؛ لیکن در برخی از موارد نیاز به جراحی پیدا می کند در دوران یائسگی یکی از مشکلات خانمها خشکی دهان و حساسيت مخاط دهان میباشد. این عارضه غالباً با درد و سوزش همراه بوده و استعداد به عفونت افزایش مییابد.

 شرایط خاص دوران بلوغ، قاعدگی، حاملگی و یائسگی نیاز به مراقبتهای ویژه جهت دندانها و لثه را دو چندان میکند؛ لذا خانم ها باید در این دوران ضمن رعایت بیشتر بهداشت دهان، تحت نظر دندانپزشک خانواده باشند.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد