مراقبت های پرستاری در اختلال افسردگی اساسی


مراقبت های پرستاری در اختلال افسردگی اساسی

مراقبت های پرستاری در اختلال افسردگی اساسی

 الف) در اختلال افسردگی اساسی معالجه بیماران افسرده، نیاز به مشاهده دقیق و درمان توأم با حمایت دارد. معمولاً زندگی این بیماران در معرض خطر پندار خودکشی است. پرستار باید در مورد خودکشی، به طور مستقیم از بیمار سوالی نموده و تمایلی وی را نسبت به این امر جویا شود و او را به صورت غیر مستقیم زیر نظر بگیرد. در صورت امکان باید بیماران را ترغیب کرد تا در مورد احساسات ومشکلاتشان صحبت کنند و به آنها اجازه داد تا ناراحتی و عذاب خود را با نمایند (حتی اگر این گفتار توأم با گریه باشد) هرگز نباید این بیماران را از گریستن منع کرد.پرستار باید از اعمال و نگرشی که متضمن عدم پذیرش و یا تحریک پذیر ساختن بیمار است قویاً اجتناب ورزد زیرا وجود چنین ارتباطاتی در دوران طفولیت و بزرگسالی منجر به بیماری وی شده است رابطه پرستار با بیمار افسرده براساس نگرشی قبول و احترام به ارزشها به عنوان یک انسان بنیان گذاری می شود، بهترین روش جهت برقرار ارتباط، مصاحبت ملایم، و شروع فعالیت با کارهای متداول پرستاری مان تخت درست کردن است. پرستار باید از بشاشیت بیش از حد دوری جواب زیرا بیمار قادر به پاسخ گوئی به چنین نشاط و شادمانی نیست و احساس بی ارزشی بیشتری در او ایجاد می شود. از آنجایی که بیماران افسرده جنب و جوشی کمی دارند تشویق آنها برای شرکت در فعالیت ها الزامی است. در صورت مقاومت بیمار، نباید بر این امر پای فشرد. گروه مشغولی، راحت و مطبوع بهترین گروه برای این گونه بیماران است. پرستار هرگز نباید از مشارکت بیمار در یک فعالیت انتقاد کهو همین که بیمار نسبت به فعالیتی علاقمندی نشان داد، باید مورد تشویق و تمجید قرار گیرد، بیماران افسرده از بی خوابی رنج می برند و احتیاج به داروی خواباور دارند. پرستار باید هر نیم ساعت یک بار بیماران را سرکشی کرده و مشاهدات خود را در ارتباط با روشی خواب انان، در پرونده ثبت کند. یکی دیگر از مشکلات این بیماران بی اشتهایی است. لذا پرستار باید بیماران را به مصرف مواد غذایی تشویق و ترغیب کند. انتخاب غذای مورد علاقه بیمار و ارائه آن به صورت تزئین شده ممکن است در رفع بی اشتهایی مؤثر باشد. گاهی لازم است پرستاران به بیمارانی که گوشه عزلت اختیار کرده اند غذا بخورانند. گزارشی هفتگی وزن معیاری جهت ارزیابی سیر بهبودی بیمار است. از سایر نکات مراقبتی می توان به بهداشت فیزیکی اشاره نمود.اینبیماران مستعاد ابتلاء به بیماریهای نظیر عفونت های اند اما از مشکلات گوارشی (مثلا پپوست و عوارضر سو تغذیہ،)زخم های فشاری  (در اثر خوابیدن زیاد به پشت)، دملی و عفونت پوست سر  هستند در این زمینه ها مراقب باشد و به نیازهای بهداشتی بیمار از را ادار کرد. توجه از مو و دندان و لباسی مناسب (متناسب با فصل برسد. در کند. در کار درمانی، وظایفی به بیمار محول میشود که احتمال داد. در آن را باشد. پرستار در تمام موارد باید بیمار را تشویق  کند  زیرا نکته مهم این است که این بیماران را هرگز آن را در را در تصمیم گیری قرارداد زیرا آنہا خویش ر ا لایق تصمیم گیری نمیدانند. لذا بهتر است به جای حق انتخاب  دادن  پیشنهاد  .ارائه شود

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد