مراقبت های پس از سنگ شکنی در بیماران سنگ کلیه


مراقبت های پس از سنگ شکنی در بیماران سنگ کلیه

مراقبت های پس از سنگ شکنی در بیماران سنگ کلیه 

 پس از عمل سنگ شکنی در بیماران سرپایی، باید بیمار به دقت تحت نظر باشد تا زمانی که مطمئن شویم بیمار از نظر همودینامیک Stable است و می تواند مرخص شود. در معاینه بیمار، شکم باید نرم بوده و گاهی ممکن است بتوان در محل ورودی امواج شوک، لکه های اکیموتیک را مشاهده کرد. هماتوری از خصوصیت های درمانی است و قبل از مرخص شدن باید از بیمار بخواهیم که ادرار کند.پس از ترخیص، باید به بیمار یادآوری کنیم که در صورت بروز تب، تهوع، استفراغ مداوم یا درد شدید غیرقابل درمان به ما مراجعه کند. این علائم بیش از همه با انسداد همراهی دارد می تواند باعث عفونت ادراری بشود. بیماران را باید تشویق کرد تا مرتباً فعالیت داشته طی هفته اول پس از درمان، هماتوری باید از بین برود. پیگیری بیماری ۲ هفته بعد و ارزیابی با KUB و سونوگرافی از کلیه هادر بررسی میزان موفقیت درمانی کمک کننده است. در صورتی که درد شکم بیمار به درمان های معمولی ضد درد پاسخ ندهد، باید به هماتوم دور کلیه مشکوک شویم. در این حالت در KUB محوشدن سایه پسواس وحدود کلیه ممکن است دیده شود. در صورت ایجاد چنین وضعیتی، همانند . ، دیگر تروماهای بسته کلیه، بررسی با CT الزامی است. سایر علل درد شکم عبارتند از: پانکراتیت (بخصوص در صورتی که سنگ در سمت چپ قرار گرفته باشد) و هماتوم های شکمی،در بیمارانی که کاتتر double J تعبیه شده است بعد از۲ هفته باید اقدام جهت خارج کردن آن به عمل آید. اگر قسمت عمده سنگ ریزه ها خارج شده باشد، باید در همین زمان کاتتر را خارج کرد وگرنه باید کاتتر فوق باقی مانده و به منظور اطمینان از خروج سنگ ریزه ها هر ۳-۲ روز یک KUB (یا سونوگرافی) از بیمار به عمل آید. در صورتی که سنگریزهها در حالب باعث انسداد شوند، نفر وستومی جلدی مفید است. در موارد نادر نیز ممکن است اندوسکوپی رتروگراد جهت خارج نمودن قطعاتی که باعث انسداد شدهاند، انجام گیرد. معمولاً اگر بتوان یک یا دو قطعه بزرگی که باعث انسداد می شوند، پیدا کرد و خارج نموده، سایر سنگریزهها که به دنبال آن قرار دارند به طور خود به خودی خارج می شوند یکی از مهمترین مشکلات، عدم شکسته شدن سنگ به حد کافی یا عدم خروج آن می باشد میزان موفقیت و خروج کامل سنگ معمولاً ۲ ماه پس از ESWL ارزیابی می شود (توسط KUB و سونوگرافی): در این حالت ارزیابی ساکروایلیاک و محل اتصال حالب به مثانه الزامی است. سونوگرافی سوپراپوبیک با مثانه پر می تواند در افتراق سنگهای مشکوک انتهای حالب با فلبولیتها (سنگهای وریدی)، کمک کننده باشد. سنگهای بزرگ موجود در  لگنچه کلیه در عرض ۳ ماه خواهند بود این ضریب در مورد سنگهای کوچک (<۱/۵cm) بالاتر از ۹۰٪ میباشد. در مقایسه، سنگ های بزرگ موجود در کالیس تحتانی فقط در ۵۰٪ مواد به طور موفقیت آمیز درمان می شوند. به طور کلی در حدود ۷۵٪ مبتلایان به سنگ کلیه، در عرض ۳ ماه میتوانند با ESWL سنگ خود را دفع نمایند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد