مراقب سرعت گیرهای زندگی خود باشید!!


مراقب سرعت گیرهای زندگی خود باشید!!

مراقب سرعت گیرهای زندگی خود باشید!!

 

استعاره ای که در زندگی ام از آن زیاد استفاده می کنم سرعتگیر است. من به مشکلاتی که در محل کار برایم پیش می آید برچسب سرعتگیر میزنم. همان طور که میدانید کار سرعتگیر در خیابان این است که نظر مراقب رانندگان را به خود جلب کند. همه چیز بستگی به آن دارد که از روی این سرعتگیر با چه سرعتی عبور می کنید. مثلاً می توانید با سرعت از روی آن عبور کنید و خودتان را ناراحت کنید یا از سرعت خود بکاهید و به آرامی از روی آن عبور کنید و به هیچ وجه ناراحت نشوید.

اگر پایتان را روی گاز فشار دهید و به سرعت از روی سرعتگیر خیابان بگذرید، اتومبیلتان به هوا پرش میکند و با صدای بلند آن طرف سرعتگیر فرود می آید. ممکن است اتومبیلتان آسیب بیابد. حتی ممکن است خودتان هم آسیب ببیند. از سوی دیگر، ممکن است بی دلیل بر استهلاک اتومبیل خود بیفزایید. شاید کسانی هم شما را احمق ارزیابی کنند. اما اگر به آرامی و با سرعت کم از روی سرعتگیر عبور کنید، آن را به راحتی پشت سر میگذارید. نه آسیبی به شما میرسد و نه به اتومبیل تان. شما به هر نحو از روی سرعتگیر می گذرید اما اینکه پس از عبورتان چه احساسی خواهید داشت، موضوع کاملاً متفاوتی است.

اگر اسکی کنید یا سوار بر دوچرخه باشید، میدانید که وضع از چه قراراست. اگر بدنتان را سخت و منقبض کنید، نمی توانید سرعت گیر را به خوبی رد کنید. حتی ممکن است به زمین بخورید. سرعت گیر ممکن است از آنچه به واقع هست بزرگ تر به نظر برسد. به مسائل هم با همین دید می توان نگاه کرد. ممکن است تحت تأثیر مسائل مختلف آزرده شوید و فکر کنید که چقدر غیرمنصفانه است که درباره کارهایتان شکایت کنند. می توانید بارها و بارها به خود یادآور شوید که زندگی چقدر سخت است. می توانید به خود حق بدهید که ناراحت باشید.

متأسفانه بسیاری از مردم با مشکلات خود این چنین رفتاری دارند. اما هنگامی که به مسائل به شکل سرعتگیر فکر می کنید، مشکلات به گونه دیگری به نظر میرسند. در زندگی هر روزه سرعت گیرهایی در مسیرتان قرار میگیرند، مانند دوچرخه سواری. در واقع سرعتگیرها بخشی از تجربه شما هستند. می توانید بجنگید و مقاومت کنید، می توانید آرام بگیرید و پذیرا باشید. در طی روز، هنگامی که مسئله ای بروز میکند، میتوانید به خود بگویید:

«آه، این هم مسئله دیگری است» و بعد از سرعت خود می کاهید و به آرامی از روی آن عبور می کنید. مسائل زندگی را یک سرعت گیر در نظر گرفتن این نتیجه را برایتان دارد که به خود بگویید، بهترین راه عبور از آن چگونه است؟ وقتی به مسائل عینی و واقعی نگاه کنید، وقتی در برابر مسائل مقاومت نکنید، اقدامی از سر سلامت انجام دادهاید. شما به این نکته فکر می کنید که باید راه حلی وجود داشته باشد؛ پس از آن است که سعی می کنید این راه حل را پیدا کنید. این حالت به واقع متفاوت از حالتی است که مشکل را یک مسئله در نظر بگیرید.

اگر به زندگی کاری خود فکر کنید، می بینید که می توانید بسیاری از مسائل خود را حل کنید.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد