مراقب عضلات پوست صورت خود باشید


مراقب عضلات پوست صورت خود باشید

مراقب عضلات پوست صورت خود باشید

    الف ۔ عضلات اطراف کاسه چشم ۱- عضله حلقوی یا مورب چشم که دارای ۳ قسمت کاسه چشمی (خارج پلکی)، پلکی، لا کریممال (اشکی) است،۲- عضله چین دهنده ابرو (Corrugator Super Cilli) یا عضله اخمب - عضلات اطراف بینی  ۱- عضله NaSaliS که شامل ۲ قسمت عرضی (تنگ کننده سوراخ ببینی) و پرهای (گشادکننده سوراخ بینی) است.۲- عضله هرمی (Procerus)۳- عضله پایین کشنده سپتوم بینیپ - عضلات اطراف سوراخ دهان ۱- عضله بالابرنده لب فوقانی و پره بینی ۲- عضله بالابرنده گوشه3-دهان4- عضله پایین آورنده لب تحتانی 5- عضله چانه ای ۱۰عضله شیپوری (Buccinator) که مهترین عضله صورت است. مجاورات آن عبارتند از:مجاورات سطح خارجی: ۱- چربی دهانی ۲- مجرای غده پاروتید ۳ - شاخه بوکال عصب فاسیال 4- مجاورت سطح داخلی: مخاط گونه.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد