مرجع کاملی از بیماری عفونتهای سیفلیسی استخوان


مرجع کاملی از بیماری عفونتهای سیفلیسی استخوان

مرجع کاملی از بیماری عفونتهای سیفلیسی استخوان

 تغییرات استخوانی در سفلیس اکتسابی - برخلاف نوع مادرزادی - دیررس هستند. از میان اشکال مختلف درگیری استخوانی در سفلیس تنها به ۲ مورد اشاره میشود.متافیزیت سیفلیسی که در سیفلیس مادرزادی دیده می شود. در استخوان های متعدد، درگیری به شکل پهن و زرد شدن Temporary Calcification zone و جایگزین شدن نواحی مجاور متافیز با بافت گرانولاسیون دیده می شود. علایم که معمولاً خود را در ۶ ماه اول زندگی نشان میدهند، شامل درد شدید (نوزاد  از اندام مبتلا استفاده نمیکند)  و ضخیم شدن متافیزها می باشند. قدرت عضلانی طبیعی است. نمای گرافی به شکل اسکلروز متافیز در اطراف غضروف رشد و دانسیته در بقیه قسمت های متافیز می باشد. گاهی پریوستیت (استخوان سازی زیر پریوستی) متافیز هم دیده می شود. تست WaSSermann تشخیص را مسجل میسازد. درمان سیفلیس باعث بهبود علایم میگردد.استئومیلیت حاد و اسکوروی از تشخیص افتراقی های این بیماری هستند. استئوپریوستیت سیفلیسی. میتواند از سیفلیس اکتسابی یا مادرزادی رخ دهد. تیبیا، شایعترین محل درگیری است. در این بیماری ارتشاح گرانولوم های سیفلیسی در استخوان  وجود دارد (که شبها بدتر می شود) و تورم، شایعترین شکایات بیماران را تشکیل می دهند. تورم دوکی شکل یا تورم تمام طول استخوان در معاینه وجود دارند. علایم رادیولوژیک په صورت طیفی مابین استئوپروز شدید و اسکلروز شدید بروز میکند شایعترین اشکال رایولوژیک این بیماری عبارتند از: ۱ - ساخت استخوان جدید زیر پوست. ۲ - افزایش موضعی دانسیته به همراه اسکلروز شدید کورتکس مجاور ضایعه. ۳- اسکلروز جنرالیزه تمام استخوان. تومورهای استخوانی در تشخیص افتراقی این بیماری قرار میگیرند. تست مثبت Wassermann و پاسخ به آنتیبیوتیک، در افتراق این تشخیص ها از هم کمک کننده است. درمان در واقع  درمان سیفلیس میباشد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد