مرجع کاملی از داروهای مخدر گیاهی 


 مرجع کاملی از داروهای مخدر گیاهی 

 مرجع کاملی از داروهای مخدر گیاهی 

 برگ شاهدانه، خشخاش، اسفند، هسته سنجد، بذرالبنج، شقایق،تاتوره  علفی، رازک (در تهیه  ابجو به کار می رود)، جوزالقم، هلاهل ، برگ ، سرو ، کاکنج، ریشه تازه  گل ساعتی ،ریشه تازه گل ساعتی ، ریشه پنیر بند، دانه  گل ماهور، نیلوفر آبی، پنج انگشت ، کاهو، پوست شندقوره.

داروهای ترک اعتیاد به مواد مخدر

-بوپرنورفین (به عنوان ضددرد، مسکن قوی و جایگزین مواد مخدر و اعتیاد آور)-شربت تریاک (یک ماده مخدر و مسکن درد و اعتیاد آور)-متادون (داروی نگهدارنده برای مهار اعتیاد به هروئین و مواد مخدر و اعتیاد آور)-حب جدوار (داروی ترک اعتیاد، مسکن قوی و ضد درد با اثرات تقویتی بدون ایجاد وابستگی و اعتیاد)-نالوکسان (برای تشخیص و درمان مسمومیت‌ها با مواد مخدر یا کمای ناشی از آن مصرف می‌شود)-نالتروکسان (به عنوان داروی کمکی برای درمان اعتیاد به کار می‌رود)

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد