مرزنجوش عفونت سینوس را برطرف می کند و …


مرزنجوش عفونت سینوس را برطرف می کند و …

مرزنجوش عفونت سینوس را برطرف می کند و ...

 

مرزنجوش چیست ؟

مرزنجوش گیاهی است از تیره  نعناع و از خانواده  پونه و آویشن، گیاهی است کوچک با شاخه و برگ زیاد که ارتفاع بوته آن در حدود سی تا پنجاه سانتیمتر است. برگ آن کوچک، باریک، پوشیده از کرک و به رنگ خاکستری مایل به سبز می باشد و حدود یک تا یک و نیم سانتیمتر طول دارد. گل آن بسیار کوچک، به رنگ سفید یا گلی به صورت خوشه در انتها ساقه  گل دهنده ظاهر می شوند. این گیاه چندساله است ولی در مناطق سردسیر یک ساله می باشد. در ایران در ارتفاعات البرز به طور خودرو دیده میشود.

نام دیگر مرزنجوش

 مرزنگوش - مرزهای گوش - گوش موش - مردگوش - اذان الفار ۔اوریگانو ماژورونا ۔ دُنامِرُوا- ریحان داوود- سومق۔ سرمق ۔سرمع - عنقر - مروا.

طبیعت مرزنجوش

گرم و خشک است.

ترکیبات مرزنجوش

در اسانس آن، اوژنولی ۶ درصد، چاویکول ۵ /۴ درصد و آلفالینالول یافت می شود.

درمان با مرزنجوش

آب دمکرده  آن را بنوشید. ادرار را باز می کند و برای رفع سختی در ترشح ادرارو حیض نافع است، ورم مخاط بینی را برطرف میکند، میگرن را درمان می کند، زکام رطوبی را قطع میکند، برای معالجه  درد سینه و سرفه، تنگی نفس و خفقان و درد قلب مفید است، انسداد گرفتگی دماغی را باز می کند. برای رفع مالیخولیا مؤثر است، کینه و حسادت را برطرف می سازد، قولنجی که در اثر نفخ در روده باشد را برطرف می کند، برای تسکین دل پیچه و رفع استسقا مؤثر است، فرح آور می باشد.یک قاشق مرباخوری از کوبیده مرزنجوش را در یک لیوان آب جوش بریزید و بخورید. بادبر یا بادشکن می باشدآن را بجوشانید و با آب آن بخور دهید، بعد آب جوشانده آن را بنوشید. سردردی که از غلبه ی سودا و بلغم باشد را درمان میکند و اگر مقداری از آن را با حنا خمیر کرده و بر سر ببندید، مؤثرتر خواهد بود.یک صد گرم از آن را نرم بکوبید و در نیم لیتر روغن زیتون بریزید و در بن ماری دو ساعت بجوشانید و بعد از سرد شدن در یک بطری ریخته و در جای خنک نگهدارید و هر روز بر مفاصل بمالید. درد مفاصل را درمان میکند.آب جوشانده آن برای شست وشوی زخمها و ضدعفونی کردن زخم مفید است.آن را بجوشانید و آب آن را هم بنوشید و هم در بینی بکشید. بیماری لقوه و صرع را بهبود می ئبخشد.بوییدن آن قوای دماغی را تقویت می کند و بخور آن هم سبب باز شدن بینی می شود.پخته  آن را ضماد کنید. جای زخم و جای سالک که روی پوست مانده است را از بین میبرد.استنشاق آب جوشانده آن با نمک، بینی را باز می کند و عفونت سینوس را برطرف میسازد.مالیدن اسانس آن برای درمان فلج و امراض عصبی سرد مانند کزاز نافع است و مالیدن آن به چشم برای شروع نزول آب در چشم و رفع ضعف با صره مفید میباشد.تازه  آن به صورت مالش در مورد از جادررفتگی و شکستگی اعضا بدن، بی حسی اعضا و درد دندان مصرف می شود.شیاف آن در مهبل قاعده ئآور است.ریختن چند قطره اسانس آن داخل گوش یا گذاردن پنبه تر کرده به اسانس آن در گوش بازکننده و رافع بستگی گوش است و صدای داخل گوش را برطرف می ئکند.آب جوشانده آن برای شست وشوی زخم و ضدعفونی کردن زخم مفید است.جویدن آن با نمک برای جلوگیری از ترشح آب دهان مفید استچکاندن روغن آن در گوش عفونت آن را برطرف می کند.روغن آن را بر موضع بمالید. خستگی اعصاب را برطرف می نماید و عصب و عضلات را نرم و تشنجات عصبی یا پرش موضعی را درمان می کند. مصرف زیاد آن برای کلیه و مثانه مضر است.

مصلح مرزنجوش

آب کاسنی و تخم خرفه می باشد


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد