مروری بر عفونت های باکتریال سیستم ادراری


مروری بر عفونت های باکتریال سیستم ادراری

مروری بر عفونت های باکتریال سیستم ادراری

 . عفونت سیستم ادراری (UTI) با وجود استفاده گسترده از آنتیبیوتیک ها، هنوز عامل بسیار مهمی در ایجاد بیماری و مرگ و میر در پزشکی نوین میباشد. بیشتر عفونت های ادراری ناشی از باسیل های گرم منفی هوازی به خصوص Ecoli میباشند. برخی کوکسی های گرم مثبت مثل انتروکک نیز تا حدودی در ایجاد UTI مؤثرند. برخی ارگانیسم های خاص که باعث عفونت قسمتهای تحتانی سیستم ادراری می شوند، همانند کلامیدیا تراکوماتیس، اوره آپلاسما اروه الیتیکوم و گاردنلاواژینالیس، نیاز به روش های اختصاصی جهت تشخیص دارند. باسیل های گرم مثبت و بی هوازی ها به ندرت در ایجاد UTI نقش دارند.تقسیم بندی عفونتهای ادراری: ۱ - عفونت اولیه ۲- عفونت راجعه3- باکتریوری غیرقابل برطرف شدن (unresolved bacteriurea) II - پابرجا ماندن باکتری bacterial).زنان جوان و میانسال به طور شایع مبتلا می شوند در حدود ۳۰٪ تمام زنان در سالهای دهه سوم زندگی دچاریک اپیزود عفونت ادراری می شوند.Unresolved bacteriureaنشان دهنده درمان ناکافی یک UTI تشخیص داده شده است. در این حالت با وجود درمان آنتیبیوتیکی، باکتریوری ریشه کن نشده و کشت های ادرار وجود همان نوع باکتری را نشان میدهد. شایعترین علت آن مقاومت میکروبی به آنتیبیوتیک میباشد.Bacterial persistance پابرجا ماندن باکتری وقتی است که کشت های ادراری زیر درمان استریل شده است ولی به علت تداوم منبع عفونت، پس از قطع درمان آنتیبیوتیکی عفونت مجدد با همان ارگانیسم به وقوع می پیوندد. علل آن شامل azotema و نکروز پاپی (که در آنها غلظت آنتیبیوتیکی متناسب در ادرار به وجود نمی اید Reifection عفونت جدید سیستم ادراری با یک پاتوژن جدید بعد از زمان متغیر از استریل بودن ادرار به دنبال عفونت قبلی را عفونت مجدد گویند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد