مریره دفع کننده سنگ های کلیه …


مریره دفع کننده سنگ های کلیه …

مریره دفع کننده سنگ های کلیه ...

 

مریره چیست ؟

گیاهی است از خانواده Compositae، تیره  فرعی Radieae، یک ساله یا چند ساله و کوتاه به بلندی ده تا یک صد سانتیمتر. ساقه  آن مخطط منشعب و پوشیده از کرک خزی توأم با عنکبوتی است. رنگ برگها در سطح زیر سبز مات، برگها دارای بریدگی ئهای عمیق در قسمت پایین گیاه و دارای دمبرگ و در قسمت بالای ساقه بدون دمبرگ است. گل آن زرد میباشد، در تابستان ظاهر می شود و به صورت علف هرز در مزارع می روید و همچنین در دامنه مرطوب و کم ارتفاع کوهستان رشد می کند. در ایران در مناطق مختلف کشور در کازرون، مسجد سلیمان، کلاک کرج و اطراف تیران تا ارتفاع ۱۷۶۰ متر می روید. مریره در هند نیز می روید و در باغها نیز کاشته میشود.

نام دیگر مریره

بابونج الطیور - زلف پیررسمی.

ترکیبات مریره

آلکالوئیدهای سنسیونین و سنسین و یک باز در آن وجود دارد.

درمان با مریره

هر بار ۱۵ تا ۲۰ قطره از عصاره  آن را روان کرده بخورید. برای قطع اخلاط خونی و خونریزی ها، قطع خونریزی از بینی و اسهال خونی، برای تنظیم عادت ماهیانه به عنوان قاعده آور، درمان صرع و زردی و دفع سنگ کلیه آثار مفید دارد، درد بعد از قاعدگی را تسکین می دهد.مالیدن آب جوشانده صد گرم خشک آن در یک لیتر آب و یا مالیدن عصاره آن روی بواسیر و ورم ها آثار درمانی و تسکینی و نرم کننده دارد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد