مری عضوی مهم در بدن انسان


مری  عضوی مهم در بدن انسان

 مری  عضوی مهم در بدن انسان 

 ۱- مخاط - اپیتلیوم از نوع مطبق سنگفرشی غیرشاخی است به ضخامت ۰/۵ تا ۰/۸ میلیمتر. آستر مخاط نیز ضخیم بوده در زیر اپیتلیوم برجستگی (papilla) ایجاد نموده است. در آستر مخاط مری به ویژه در ابتدا و انتهای آن غدد موکوسی وجود دارد.  در خارج آستر مخاط عضله مخاطی ملاحظه می شود. این عضلات در داخل زیرمخاط قرار دارند این عضلات در بالای مری نامنظمند ولی در پایین یک طبقه عضلانی طولی به ضخامت ۴ /۰-۰/۲ میلیمتر ایجاد میکنند. ۲- زیرمخاط - بافت همبندی است محتوی رگها، اعصاب و غدد عمقی از جنسی غلد موکوسی ۳- طبقه عضلانی - تقریباً در حوالی ۲ فوقانی مری عضلات، غالباً از نوع مخطط هستند. در میانی مخلوطی از عضله صاف ومخطط و در تحتانی همه از نوع صاف هستند. ۴-ادونتیشیا: (آدوانتیس) - طبقه خارجی مری که مجاور با نتای میباشد از بافت همبند نامنظمی به نام آدوانتیسی تشکیل یافته است.مِری یا سُرخ‌نای (به انگلیسی oesophagus) عضوی در بدن مهره‌داران است که به صورت لوله‌ای عضلانی کار رساندن غذا از حلق به معده را به عهده دارد. این لوله ۲۵ سانتی متر طول دارد و بیش ترین قسمت آن در قفسه سینه قرار دارد. این مجرا از انتهای تحتانی حلق در محازات مهره ششم گردنی آغاز و در محازات مهره دهم سینه‌ای وارد فضای شکمی می شود.[۲] مری در قسمت جلو با سطح پشتی لوب چپ کبد و در عقب بادیافراگم مجاورت دارد.مری حلق را به معده متصل می‌کند این اتصال از راه سوراخی که توسط این لوله در دیافراگم ایجاد شده برقرار می‌شود و غذا از این طریق از حلق به معده راه می‌یابد. انتقال غذا از راه مری با کمک انقباضات موج‌مانندی که انقباضات کرم‌وار نامیده می‌شود، انجام می‌شود.در انتهای زیرین مری ماهیچه‌ای صاف و حلقوی وجود دارد که از دیدگاه فیزیولوژیکی مانند یک دریچه عمل می‌کند. هنگامی که این ماهیچه در حالت استراحت قرار دارد غذا از مری به معده انتقال می‌یابد اما در حالت انقباض از ورود مواد درون معده به مری جلوگیری می‌کند.در انسان یک سوم فوقانی مری از جنس عضلات مخطط و بخش تحتانی آن از جنس عضلات صاف است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد