مزانسفال یا  مغز میانی چیست ؟؟


مزانسفال یا  مغز میانی چیست ؟؟

مزانسفال یا  مغز میانی چیست ؟؟

  از لحاظ مورفولوژی قدیمی ترین وزیکول مغز است. هر صفحه قاعده ای حاوی دو گروه هسته حرکتی است:  ۱) گروه سوماتیک وابران که شامل اعصاب تروکلئر و اکولوموتور است و  ۲) گروه احشایی وابران عمومی که شامل هسته ادینگر وستفال (Edinger-West phal) است. این هسته به ماهیچه تنگ کننده مردمک عصب میدهد. لایه حاشیه ای هر صفحه قاعده ای بزرگ می شود و پایک مغزی (Crus Cerebri) را میسازد. این پایکها، گذرگاه رشته های عصبی از قشر مخ به مراکز پایین تر میباشند، صفحات بالی (جانبی) در آغاز به صورت دو برآمدگی طولی میباشند که یک ناودان کم عمق طولی آنها را از هم جدا کرده است.  با تکامل بیشتر، یک ناودان عرضی هر یک از برآمدگی ها را به دو تکمه (کولیکولوس) قدامی (فوقانی) و خلفی (تحتانی) تقسیم میکند. کولیکولوس ها (تکمه های چهارگانه) در اثر حرکت دستجاتی از نوروبلاست ها به درون لایه حاشیه ای روی خود ایجاد می شوند و سپس به صورت لایه های مطبق قرار می گیرند.

کالبدشناسی

مغز میانی، بخش فوقانی ساقهٔ مغزی است و مغز قدامی را به مغز خلفی متصل می‌کند و حاوی مجرایی به نام مجرای مغزی می‌باشد که بطن‌های سوم و چهارم مغز را به هم متصل می‌کند. طول و عرض مغز میانی حدود ۲٫۵ سانتیمتر (یک اینچ) است. میان‌مغز در پیرامون مجرای مغزی سیلویوس قرار گرفته است.مغز میانی در بالای پل مغزی (pons) قرار دارد. مغز میانی از طرف بالا با پیشامغز (forebrain) ونیمکره‌های مغزی و از طرف پایین با پل مغزی مجاور می‌باشد. مجرای مرکزی مغز میانی را مجرای مغزی (cerebral aqueductt) می‌نامند. مغز میانی دارای یک سطح جلویی، یک سطح عقبی و دو سطح طرفی می‌باشد.در سطح پشتی آن چهار هسته قرار دارد، دو تا در بالا به نام برجستگی‌های دوقلوی فوقانی و دو تا در پایین به نام برجستگی‌های دوقلوی تحتانی. برجستگی‌های بالایی مربوط به راه‌های بینایی و برجستگی‌های پایینی مرتبط با راه‌های شنوایی می‌باشند. این قسمت مغز میانی کلاً بام (تکتوم) نام دارد.مغز میانی از شکاف چادرینه‌ای (tentorial notch) می‌گذرد و از دو سو در مجاورت با شیار پاراهیپوکامپی و راه بینایی (optic tract)، شریان مغزی خلفی، ورید قاعده‌ای، عصب چهارم مغزی (قرقره‌ای (تروکلئار)) و اجسام زانویی می‌باشد. مغز میانی از جلو در مجاورت با چنبره (spleniumm) جسم سخت، ورید مغزی بزرگ، جسم صنوبری و پولینار می‌باشد.

کارکرد

این بخش از مغز با بینایی، شنوایی ، کنترل حرکتی، خواب و بیداری، هشیاری و کنترل حرارت بدن مرتبط است.   

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد