مزایای مراقبت در مرکز نگهداری از بزرگسالان


مزایای مراقبت در مرکز نگهداری از بزرگسالان

مزایای مراقبت در مرکز نگهداری از بزرگسالان

 

*خانه داری و نظافت

*درمان دارویی

برنامه های ارتقای بهداشتی

*برنامه های اجتماعی مراکز زندگی با کمک، ممکن است اتاقهای انفرادی، آپارتمانهای کوچک و یک اتاقه، یا آپارتمانهای بزرگتر در اختیار افراد قرار دهد. همینطور اشخاص نیازمند ممکن است به صورت انفرادی و یا به صورت بخشی از یک گروه بزرگتر از امکانات .ہند مراقبت در این مراکز استفاده کنند زندگی و مراکز استفاده کنند.

تاملی در باب مرکز مراقبت از بزرگسالان

زمانی که از تمام گزینه های دیگر خسته و نامید شده باشید، زندگی در مراکز نگهداری، ..

گزینه ای است که مد نظر قرار میگیرد. اگرچه کسی مایل نیست درباره ی نقل مکان به یک آسایشگاه فکر کند، ولی اگر متوجه شوید دیگر امکان مراقبت ایمن در خانه  میسر نیست، وجود چنین مراکزی دلگرم کننده است. ممکن است باورش سخت باشد، ولی یک آسایشگاه خوب گاهی میتواند کیفیت زندگی فردی ناتوانیهای شدید را بالا ببرد.

بعضی از مزایای مراقبت در مرکز نگهداری عبارت است از مراقبت شبانهروزی توسط افراد مجرب امکان شرکت در برنامههای اجتماعی و تمدد اعصاب تأمین احساس سلامت و امنیتی که دیگر در خانه ممکن نیست کمک به عضوی از خانواده که سلامت و تندرستی اش به خاطر فعالیتهای مراقبتی دریافتی به شدت آسیب دیده است.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد