مزایا و معایب ارتدنسی با دستگاههای ثابت


مزایا و معایب ارتدنسی با دستگاههای ثابت

مزایا و معایب ارتدنسی با دستگاههای ثابت

 

بعضی از درمانهای ارتدنسی با دستگاههای متحرک بهتر جواب می دهد و در بعضی موارد امکان استفاده از این دستگاهها وجود ندارد؛ بنابراین فقط دندانپزشک پس از مطالعه و بررسی لازم تشخیص می دهد که باید از دستگاه متحرک یا ثابت استفاده کرد.

 ارتدنسی ثابت: در این روش قسمت اعظم کار ارتدنسی به وسیله دستگاههای ثابت انجام میگیرد. دستگاههای ثابت شامل یک سری حلقه های فلزی به نام "بند و پولکهای فلزی به نام "بریکت و انواع سیمهای مختلف و دیگر ابزارهای مخصوص می باشد که به وسيله آنها دندانها به هم متصل شده و با فشارهای طبیعی که روی آنها وارد می شود، جابه جا می شوند. ارتدنسی با دستگاههای ثابت نیز دارای مزایا و معایبی است که به بعضی از مزایا و معایب آن اشاره می شود:

مزایا:

- نگهداری و فعال کردن دستگاه به دست بیمار نیست. درمان ناهنجاریهای مشکل و پیچیده به وسیله این نوع دستگاهها انجام می شود.

 معایب:

- رعایت بهداشت دهان مشکل بوده و گاهی منجر به پوسیدگیهای متعدد در دندانها می گردد.

- طول درمانهای ثابت بیشتر بوده و گاهی موجب خستگی بیمار می گردد.

بطور کلی درمانهای ارتدنسی با هر نوع دستگاهی که انجام شود، مبتنی است بر دو قاعده کلی، فشار بر روی دندانها و یا بخشهایی از استخوانها و عضلات و کشش" در طرف مقابل این قاعده "فشار و کشش باعث بروز تغییراتی می شود که نتیجه آن جابجایی دندانها، اصلاح چرخش آنها، بازشدن و بزرگ شدن فكين و جلو یا عقب بردن فکین می گردد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد