مزیت های دندانپزشک خانواده برای کودکان


مزیت های دندانپزشک خانواده برای کودکان

مزیت های دندانپزشک خانواده برای کودکان

 

* سعی کنید یک دندانپزشک متخصص کودکان برای خانواده داشته باشید و همواره کودکان خود را فقط نزد او ببرید. بردن کودک به مطب دندانپزشکان مختلف ضمن ایجاد اضطراب جدیدی در کودک ، موجب از دست دادن سابقه کارهای قبلی انجام شده نیز می شود؛ به علاوه دندانپزشک قبلی پس از آشنایی با روحیات کودک و شناخت روش کنترل او و نحوه رفتار با او میتواند خدماتی با کیفیت بهتر انجام دهد.

* کودکان را از سنین خردسالی حتی از زمان رویش دندانهای شیری تحت نظر یک دندانپزشک قرار دهید و اگر کار درمانی هم نداشته باشد، جهت انجام کارهای ساده پیشگیری حتی برای ملاقات با دندانپزشک خود و آشنا شود باید بسیاری از ناتوانین کار هم احوالپرسی هر چند گاه یک بار آنها را به مطب ببرید.

* توجه داشته باشید جایزه را برای کار انجام شده می دهند.

هیچگاه قبل از مراجعه به دندانپزشک و قبل از انجام کار به کودک جایزه ندهید. میتوانید پس از مراجعه به مطب محرمانه با دندانپزشک در مورد دادن جایزه و نوع آن مشورت نمایید. جایزه نباید از شیرینی و شکلات باشد؛ زیرا این کار نقض غرض است؛ از یک طرف والدين و دندانپزشک به کودک توصیه میکنند شیرینی جات برای دندانها مضر است و از طرف دیگر به او شیرینی جایزه میدهند؛ این کار دوگانگی در گفتار و عمل است؛ بویژه همکاران عزیز دندانپزشک باید از داشتن هر نوع شکلات و شیرینی در محل کار و یا دادن جایزه ای از این نوع اكيدا خودداری کنند.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد