مسمومیت چگونه اتفاق می افتد…؟؟


مسمومیت چگونه اتفاق می افتد…؟؟

مسمومیت چگونه اتفاق می افتد...؟؟

 مصرف عمدی یا سهوی مواد سمی به مقدار کم یا زیاد باعث مسمومیت می شود. علائم مسمومیت بر حسب نوع ماده سمی می تواند متفاوت باشد ولی دلدرد، تهوع و استفراغ، اشکال در تنفسی و افت سطح هوشیاری تقریبا در اغلب موارد مسمومیت ها دیده میشود. بدن توانائی آنرا دارد تا بعضی از مواد سمی را به ترکیبات کم خطرتری تبدیل کند و از بدن دفع نماید (مثل مسمومیت با الکل). ولی در مورد بعضی دیگر، ماده سمی می تواند در بدن ذخیره شده و آسیب جدی به سلولها برساند. نمونه این مورد را میتوان مسمومیت با سرب ذکر کرد. در بین داروها مسمومیت با قرصهای خواب آور یا داروهای ضدافسردگی شیوع زیادی دارد که بیشترین خطر این موارد اختلال در کار مرکز تنفس در مغز است. لذا این بیماران را باید از نظر تنفسی کاملاً محافظت نمود. باید توجه داشت اگر بیمار مواد سمی را خورده است در صورتیکه هشیار باشد میتوان او را مجبور به استفراع نمود ولی چنانچه فرد مسموم خواب آلوده و یا بیهوش باشد باید او را روی شکم خوابانید و سر او را به یک طرف چرخاند تا در صورتی که خودبخود استفراغ نمود مواد وارد ریه او نشود. مسمومیت با فلزات اغلب به مرور زمان و در اثر تماسی طولانی مدت با آنها ایجاد می شود. مسمومیت با مونواکسیدکربن معمولاً در آتش سوزیها یا هوای آلوده رخ میدهد. که در این موارد بهترین درمان دادن اکسیژن خالصی به بیمار است. در مورد بعضی مواد سمی مواد خنثی  کننده وجود دارد که باید توسط پزشک با میزان مناسب تجویز شود. در مجموع فرد مسموم  را باید در اولین فرصت به بیمارستان رساند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد