مسومیت غذایی چگونه بوجود می آید؟


مسومیت غذایی چگونه بوجود می آید؟

مسومیت غذایی چگونه بوجود می آید؟

بعضی بیماری های شایع، گاهی از طریق غذا انتقال مییابند هر چند که اغلب، از راههای دیگر منتقل می شوند. این عفونتها عبارتند از: شیگلا، هپاتیت A و انگلی های ژیاردیالامبلیا و کریپتوسپوریدیا حتی گلو دردهای استرپتوکوکی گاهی از راه غذا انتقال مییابند. ه باکتری استافیلوکوک طلایی می تواند در بعضی غذاها رشد کند و سمی تولید نماید که موجب استفراغ شدید می شود. ه بوتولیسم، بیماری نادر ولی کشنده ای است که در اثر رشد باکتری کلوستریدیوم بوتولینوم و تولید سم فلج کننده ی قوی به وسیله ی آن ایجاد می شود.آلوده شدن ناخواسته  غذا به حشرهکشی یا استفاده از سموم طبیعی برای آماده سازی یک مادہی غذایی می تواند موجب مسمومیت شود. ه علایم مسمومیت غذایی معمولاً عبارتند از اسهال، درد شکم و تهوع و استفراغ، به دلیل شباهت علایم در مسمومیت های غذایی مختلف، معمولاً بدون انجام آزمایش نمی توان عاملی ایجاد بیماری را مشخص کرد مگر اینکه بیماری در جریان همه گیری تشخیص داده شده ای (مثل وبا) ایجاد شده باشد. • تشخیص آزمایشگاهی باکتریهایی مثل کامپیلوباکتر، سالمونلا و 157 0 E.Coli از طریق کشت مدفوع صورت می گیرد. انگلیها به وسیله  مشاهده  نمونه  مدفوع به وسیله  میکروسکوپ تشخیص داده می شوند. ویروسها به دلیل بسیار کوچک بودن با میکروسکوپ معمولی دیده نمیشوند و همچنین نمی توان آنها را کشت داد. معمولاً ویروسها از طریق آزمایش نمونه مدفوع از نظر نشانگرها (مارکرها)ی ژنتیکی خاصی تشخیص داده میشوند.درمان مسمومیتهای غذایی مختلف، برحسب عامل ایجاد کنندهی آنها متفاوت است.در صورت بروز کم آبی، باید آن را به تجویز مایعات و الکترولیتها درمان کرد. فرآورده هایی مانند بیسموتساب سالیسیلات (Pepto-BiSmol)می توانند موجب کاهش مدت و شدت اسهالساده شوند. تجویز داروی ضداسهال در صورت عدم وجود مدفوع خونی یا تب موجب تسکین علامتی می شود. در موارد وجود خون در مدفوع یا تب شدید، استفاده از ترکیبات داروهای ضداسهال موجب تشدید بیماری می شود. در موارد زیر به پزشک مراجعه کنید: وجود تب بالای ۳۸/۶ درجه سانتیگرادوجود استفراغ طولانی که مانع از باقی ماندن مایعات در معده شود ه بروز علایم کم آبی بدن (کاهش ادرار، خشکی دهان و حلق، ایجاد سرگیجه درهنگام برخاستن از وضعیت نشسته، یا خوابیده)اسهال بیش از ۳ روز

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد