مسیر پر رمزو راز تشخیص ام اس


مسیر پر رمزو راز تشخیص ام اس

مسیر پر رمزو راز تشخیص ام اس

 

همانند بسیاری از دیگر وضعیتهای موجود در ام اس ، در CIS هم نمی توان از درست یاغلط بودن درمان، با اطمینان سخن گفت. بعضی از بیماران از همان ابتدای کار حاضر به شروع یک درمان تزریقی هستند - حتی پیش از اینکه تشخیص بیماری مسجل شود -- درحالی که بقیه تمایلی به انجام این کار ندارند. بهترین راهکار، مرور کردن تمام انتخابهای موجود با نورولوژیستتان است

درک اینکه چرا مسیر تشخیص ام اس اینقدر پر رمزو رازست.

ممکن است تعجب کنید که با در دسترسی بودن این همه ابزارهای موجود جهت تشخیص یا رد بیماری ام اسی، چراگاهی این قدر طول میکشد تا تشخیص بیماری مسجل شود. در روزگاران قدیم، یعنی قبل از ابداع امآرآی و تستهای EP، فاصله ی زمانی تا وقوع عود دوم بیماری، باعث میشد تا بیماری، گاه با چندین سال تأخیر تشخیص داده شود. خوشبختانه امروزه نورولوژیستها معمولا خیلی سریع تر به تشخیص  میرسند زیرا با سود جستن از روش های موجود، مناطق دیگر دمیلینه شده ای را کشف می کنند که ممکن است هرگز علامتی از خود نشان ندهند.

اما - و این واقعاً امای بزرگی است - هنوز هم نمی توانیم بیماری را تشخیص دهیم، مگر اینکه شواهدی از عود دوم کشف شود که از نظر زمان و مکان نیز از عود اول مجزا باشد. پس اگر فردی نوعی رخداد عصبی داشته باشد، اما پس از آن سالها رخداد دیگری را تجربه نکند، پزشکان راهی برای رسیدن به یک تشخیص قطعی در مورد او ندارند (برای مطالعه ی این وضعیت، به مبحث «شناسایی یک سندرم بالینی منفرد» که پیش تر در همین فصل آمده، مراجعه کنید). کنار آمدن با این موضوع، که بالاخره من ام اس دارم یا نه، برای مردم دشوار است. البته این هم مشکل است که به این افراد بگوییم مبتلا به ام اس هستند، ولی بعداً معلوم شود که در واقع ام اس  نداشته اند.

نکته به همین دلیل دانستن نظر فردی دیگر - ترجیحا یک نورولوژیست متخصص در ام اس - در کل فکر خوبی است (رجوع به فصل ۴)، نگران این نباشید که موجب رنجیدن پزشکتان می شوید  این موضوع برای یک پزشک خوب اصلاً مهم نیست. بهترین دکترها، شما را به این کار حتی تشویق هم می کنند.

پس از تشخیصی حالا چه می شود؟

حالا که مبتلا به ام اس  تشخیص داده شدهاید، احتمالاً میخواهید بدانید چه سرنوشتی در این فصل، این است که ام اس چرا این قدر غیرقابل پیشبینی است. در این مرحله، ممکن است شما دچار یک یا چند علامت ناراحت کننده و آزاردهنده باشید که منجر به تشخیص بیماری شما شده باشد. درهرحال، اکنون ناچارید با این حقیقت روبهرو شوید که ام اس بخشی از زندگی تان شده و هیچ دو نفری دقیقا به یک صورت با این بیماری مواجه نمیشوند.

 ما به شرح شایع ترین واکنش های کسانی که تازه مبتلا شدهاند، و همینطور به احساسات بیمارانی می پردازیم که ام اس آنها در حال مزمن شدن است. همچنین به چند راهکار در مورد نحوه ی مسافرت و طرز مواجهه با تغییرات و چالشهای پیش روی مبتلایان به بیماریهای مزمنی نظیر ام اس و نیز به تبعاتی که این گونه بیماریها در زندگی افراد دارد، خواهیم پرداخت.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد