مشاور توانبخشی شفلی در مبتلایان به ام اس 


مشاور توانبخشی شفلی در مبتلایان به ام اس 

مشاور توانبخشی شفلی در مبتلایان به ام اس 

 

مشاور توانبخشی شغلی (که مشاور استخدام یا حرفه نیز نامیده می شود) به افراد در مورد انتخاب های شغلی آنان کمک میکند. به عنوان مثال، میتواند با بهرهگیری از اطلاعات دیگر اعضای تیم توانبخشی در مورد چالش های فیزیکی، شناختی و احساسی پیش روی شما، توصیه هایی درباره ی فاش کردن بیماری برای دیگران، تسهیلات رفاهی شغلی، آموزش تکمیلی مهارتها و علاقه ی دوباره به فعالیتهای جانبی، به شما ارائه دهد. بعضی از این مشاوران به صورت خصوصی کار می کنند و دیگران در تشکیلات توانبخشی و دفاتر شغلی دولتی مشغول به کارند.

متفصصان بود اشتی روانی برای کمک به اینکه بر فور اغلب افراد زمانی که عبارت «متخصصان بهداشت روانی» را می شنوند، به فکر روانشناسان روانپزشکان میافتند. اما در حقیقت، در زمینهی بهداشت روانی، متخصصان گوناگونی وجود دارند. مهم نیست که با چه نوع چالش احساسی درگیر هستید؛ مهم این است که متخصصی مناسب آن را پیدا کنید تا راهنمایی تان کند.

نکند با خود می گویید: «من دیوانه نیستم و نیازی به این گونه دکترها ندارما» باید یادآور شویم که این گونه متخصصان حتی اگر سالم، خوشحال و عاقل هم باشید، باز به درد میخورند. متخصصان بهداشت روانی که در حیطهای ام اس مشغول به کارند، سر و کارشان با افراد سالم است - کسانی که قبل از بروز بیماری، افراد سالمی بودند اما بعد از آن، احتیاج به کمی آموزشی، راهکارهایی برای کنار آمدن با بیماری، پشتیبانی عاطفی و نیاز به ابزارهایی جهت رفع مشکلات پیدا کردهاند تا بتوانند با چالش جدیدی که در زندگیشان به وجود آمده، روبه رو شوند.

در حقیقت، نقش متخصصی بهداشت روانی صمیمی با شما، میتواند خیلی شبیه حسابدار یا وکیلتان باشد -- کسی که وقتی دچار مشکل شدید به او زنگ میزنید تا آن را حل کند یا در این باره با شما گفتگو کند. نکتهی مثبتی که در این مورد میتوان یادآور شد این است که در صورت بروز هرگونه تغییرات عاطفی ناشی از ام اس  متخصصی بهداشت روانی می تواند درمان یا ارجاع مورد نیاز را به شما ارائه دهد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد