مشکلات حرکتی چشم در بیماری ام اس


مشکلات حرکتی چشم در بیماری ام اس

مشکلات حرکتی چشم در بیماری ام اس

 

چندین عضله ی مختلف، کنترل حرکات چشم را به عهده دارند. به همین جهت، برای برقراری حرکات موزون چشمی، این عضلات باید با یکدیگر هماهنگ باشند. شایع ترین مشکلاتی که ناهماهنگی این عضلات به بار میآورد، عبارت است از:

* نیستاگموس (Nystagmus): این حرکات ظریف تکرارشونده ی چشم (در راستای افقی یا عمودی) عموماً در چهل تا شصت درصد مبتلایان به ام اس اتفاق میافتد. ممکن است این حرکات به قدری جزئی باشد که شما متوجه آنها نشوید؛ یا برعکس، به اندازهای زیاد باشد که موجب اختلال در بینایی - به طوری که احساسی کنید اشیا این طرف و آن طرف می پرند - تهوع، از دست دادن تعادل و اختلال جهت یابی شود.

به عبارت دیگر، دنیا در نظرتان، در حال تکان خوردن است. یا ممکن است به درمان با کورتیکواستروئیدهای تزریقی با دوز بالا، یا انواع خوراکی آن پاسخ مثبت بدهد. متأسفانه، نیستاگموس می تواند نسبتا به درمان مقاوم باشد. بعضی داروهای مفید در این رابطه عبارت است از باکلوفن، کلونوپین (کلونازپام)، نورونیتن (گابا پنتین)، و اسکو پولامین جلدی - ولی نتایج آنها خیلی فوقالعاده نیست.

هم اکنون روی ابزارهای نوری کار و تحقیق می شود تا توسط آنها بتوانند تصاویر درهموبرهم افراد مبتلا به نیستاگموسی از محیط اطراف را تثبیت کنند، اما این ابزارها هنوز در  دسترسی نیست. در حال حاضر، شاید ذرهبین، تصاویر چاپی بزرگ و دیگر وسایل کاهش دهنده ی دید، تا حدی کارساز باشند (به فصل بعد «دورنمای راهکارهای درمان درازمدت» نگاهی بیندازید).

دیپلوپی (دوبینی) و تاری دید: این مشکلات به دلیل عدم هماهنگی دو چشم با یکدیگر پدید میآید. به عبارت دیگر، هر چشم ساز خودش را می زنداپزشک ممکن است برای رفع سریع این مشکل، اقدام به تجویز یک دورهی کوتاهمدت استروئید نماید - هرچند این مشکلات نیز همچون نیستاگموس، به خوبی نوریت اپتیک به کورتیکواستروئیدها، پاسخ مناسب درمانی نمی دهد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد