مشکلات دندان داشتن کودک هنگام تولد


مشکلات دندان داشتن کودک  هنگام تولد

مشکلات دندان داشتن کودک هنگام تولد

 

 مشکلاتی که این دندانها برای کودک و مادر او ایجاد میکنند، عبارتند از:

 ۱- این دندانها چون ریشه ندارند، لذا لق بوده و ممکن است از محل خود کنده شده و وارد حلق و مجرای تنفسی شوند.

 ۲- موجب زخم شدن زبان نوزاد میگردد و تغذیه او را مشکل می سازند.

 ۳- اگر محکم باشند، هنگام شیر خوردن، کودک سینه مادر را زخمی نموده و موجب ناراحتی مادر می شوند.

4- ممکن است لثه ء اطراف دندان عفونت نماید.

درمان:

گرچه این نوع دندانها در کودکان بندرت دیده می شوند، لیکن مادران باید نسبت به این دندانها آگاه بوده و در صورت مشاهده چنین مواردی نحوه برخورد با آن را بدانند.

این نوع دندانها اگر موجب مشکلات مورد اشاره نشوند، باید نگهداری شده تا نقش خود را به عنوان دندانهای شیری عمل نمایند. لیکن غالباً به علت مشکلاتی که ایجاد میکنند، دندانپزشک تصمیم به خارج کردن آنها میگیرد.

 این حالت در غالب موارد نیاز به درمان نداشته و با گذشت زمان و رویش دندان از بین میرود. در موارد نادر ممکن است نیاز به شکافتن این ضایعه کیست مانند، پیدا شود که دندانپزشک به موقع اقدام خواهد نمود.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد