مشکلات و راه حل های زیبایی


مشکلات و راه حل های زیبایی

مشکلات و راه حل های زیبایی

 

مشکل :جوش زشت

 راه حل: بامداد چشم قهوهای رنگ، آن را به خال زیبایی تبدیل کنید.

مشکل: کرم پودر روی پوست صورت لک لکی شده است.

 راه حل: از اسفنج برای یکنواخت کردن کرم پودر روی صورت استفاده نکنید، و به جای آن از انگشتان خود کمک بگیرید. استعمال اسفنج سبب می شود که آرایش شما پاک شود.

مشکل: مادهٔ رنگی ریمل روی پوست صورت ریخته، و پوست شما را کثیف کرده است.

 راه حل: کیوتیپ (Q-tip) را در پاک کننده مواد آرایشی کاملاً ترکنید و روی قسمت مورد نظر بزنید.

برای اینکه دفعهٔ بعدی از کثیف شدن پوست صورتتان جلوگیری کنید، یک دستمال کاغذی را موقع ریمل زدن زیر مژه پایینی چشم نگهدارید، و زیر قسمت چشم پودر بزنید.

مشکل: به علت باز بودن در پودر، پودرهای آن بهم ریخته است.

راه حل: قدری اسپری روی پودر بریزید، و قبل از استفاده از پودر آن را فوت کنید.

مشکل : چین و چروک دور چشم

 راه حل: ژل چشم را برای چین و چروکهای دور چشم بکار برید، و آن را به مدت ۵ دقیقه روی قسمت مورد نظر قرار دهید. این عمل چین و چروکها را کمتر جلوه میدهد.

توصیه: هرگز در اطراف چین و چروکهای چشم از کرم پودر استفاده نکنید. این کار سبب می شود که چین و چروکها بیشتر جلوه کنند.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد