مضرات دخانیات یا مسمومیت دخانی/ قسمت اول


مضرات دخانیات یا مسمومیت دخانی/ قسمت اول

مضرات دخانیات یا مسمومیت دخانی

 ترکیبات شیمیائی توتون و درون آن - توتون گیاهی است از رشته عنب الثعلب مهمترین گیاهان این خانواده عبارت از گوجه فرنگی و سیب زمینی است که بخوبی آنرا می شناسیم توتون بصورت گیاهی وحشی در آمریکا و بعضی جزایر اقیانوس کبیر روئیده می شود.برگ های توتون را که رگ های زمخت و کلفت بیشتر دارد ریز میکنند و بأن نم میزنند و در یکجا بصورت تل قرار میدهند توتون در این حالت مدتی در معرض تخمیر قرار میگیرد در پارهای موارد برای اینکه توتون مرغوب شود مایعاتی که در ترکیب آنها ادویه و مواد معطره وجود دارد به آن میزنند و در بعضی اوقات برگ توتون را رنگ میکنند مخصوصاً برگهائیکه بجای کاغذ سیگار مصرف می شود بعد از عمل آوردن توتون از آنها فرآورده های تنباکو از قبیل سیگار برگ و غیره میسازند.ترکیبات شیمیائی توتون خیلی پیچیده است در برگ توتون مانند برگ های دیگر سلولز، نشاسته، هیدروکربورهای دیگر، آلبومین، املاح معدنی و آب وجود دارد علاوه بر این توتون دارای انواع مواد سمی است در میانآلکالوئیدها نیکوتین جای مهمی را اشغال کرده است. مقدار نیکوتین در انواع توتون از ۵٪ تا ۷٪ متفاوت است و در انواع توتونها نامرغوب بمراتب بیشتر است غیر از نیکوتین آلکالوئیدهای دیگری هم در توتون وجود دارد که مقدار کلی آنها از حدود ۲٪ و ۲/۵٪ تجاوز نمیکند در برگهای سبز توتون مقدار آلکالوئید بصورت ترکیب با اسیدهای آلی است در موقع بار آوردن و خشکاندن توتون این ترکیبات تجزیه شده و نیکوتین از بین میرود و جزئی از آن بصورت گاز در میآید. هنگام دود کردن توتون مواد مرکبه آن به عناصر جدیدی ترکیب شده و تغییر حالت میدهد و بهمین جهت ترکیبات اصلی توتون با دود آن فرق دارد دود توتون از ذرات گازی شکل مواد جامد تشکیل میشود و رنگ آن هم از مواد جامد ناشی میگردد مواد جامد و مایع توتون را به آسانی ممکن است در محتویات چوب سیگار بصورت مایع لزج خرمائی رنگ شبیه روغن سیاه ظاهر ساخت هرگاه از پک زدن سیگار دود آن را از راه دستمال که بلب چسبیده باشد بیرون دهیم لکه قهوهای رنگی روی دستمال ظاهر خواهد شد این لکه ماده سیاهی است شبیه به قیر که قسمت بیشتر آن در ریتین مینشیند در نتیجه تجزیه شیمیائی دود توتون مواد زیر در ترکیبات آن مشاهده میشود. بخار آب، گاز کربنیک، اکسیدکربن، اسیدهای آلی مواد روغنی، اسید استیک، اسید سیانیدریک، الکل متلیک، پیریدین، آمونیاک، نیکوتین و آلکالوئیدهای مربوط بآن و مقداری دوده. اخیراً ثابت گردیده که در دود توتون هیدروکربورهای سرطان وجود دارد هرگاه این مواد به حیوان مورد آزمایش تزریق شود و یا آنها را روی پوست آن حیوانات مالش دهند موجب پیدایش تومورهای سرطانی میگردد (پون تانگ) دانشمند معروف هنگام محاسبه مقدار مواد سمی که بیش از همه در دود توتون وجود دارد در نظر گرفته که چنانکه یک نفر روزانه بیست عدد سیگار بکشد که وزن ان بیست گرم باشد به این نتیجه رسیده که در ۲۰ عدد سیگار مواد زیر وجود دارد نیکوتین ۹٪ گرم پیریدین (CN) s٪۱۱گرم، آمونیاک ۳۱٪گرم، اسید سیانیدریک ۰۰۶٪، اکسید کربن ۳۶۹ سانتیمتر مکعب،مضرات دخانیات یا مسمومیت دخانی/ قسمت دوممضرات دخانیات یا مسمومیت دخانی/ قسمت سوم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد