مضرات دخانیات یا مسمومیت دخانی/ قسمت سوم


مضرات دخانیات یا مسمومیت دخانی/ قسمت سوم
بدین ترتیب هرگاه به تأثیر اجسام شیمیائی مرکبه دود توتون مانند گاز کربنیک اکسیدکربن اسیدسیانیدریک در بدن توجه کنیم در اینصورت روشن است که دخانیات عملاً جذب اکسیژنرا بوسیله اعضا بدن مختل ساخته چون سدی در برابر تنفس طبیعی اعضاء بدن که بدون آن ادامه حیات ممکن نخواهد بود قرار میگیرد مسئله مهم این است که تأثیر زیانبخش دود توتون تنها منحصر به مصرف کننده آن نمیباشد بلکه همه کسانیکه اجباراً میبایست با شخص معتاد به دود از یک هوا استنشاق کنند از تأثیر زیان بخش آن در امان نیستندهمانطوریکه گفته ایم نیکوتین نقش اساسی را در تأثیر سموم توتون در بدن بعهده دارد آلکالوئید نیکوتین در سال ۱۸۲۸ بوسیله (بوسلت وت وایمان) کشف گردید نیکوتین خالص بصورت مایع چربی است که طعم تند و زننده ای دارد و در حرارت ۱۴۰ تا ۱۵۰ درجه میجوشد نیکوتین سم بسیار قوی است. هنگام مطالعه اثر نیکوتین بر حیوانات مختلف ثابت گردیده که حیوانات بیک نسبت در مقابل نیکوتین حساسیت ندارند حساسیت در برابر نیکوتین به پیچیدگی ساختمان بدن و تکامل دستگاه اعصاب حیوانات مربوط است ساده ترین حیوان تک سلولی کمترین حساسیت را در مقابل نیکوتین دارد مثلاً آمیب ها میتوانند در آبی که دارای ۱ ٪ نیکوتین باشد زنده بمانند هرگاه مقدار ٪۱ یا ۲٪ گرم نیکوتین خالص را به قورباغه ای تزریق کنند منجر بمرگ حیوان خواهد شد. ابتدا تشنج شدیدی در حیوان بروز میکند که بعد از دو تا سه دقیقه منجر به تنگی نفس می شود و لحظهای دیگر نفسش بند آمده و از بین میرود هر گاه تیغه شیشهای آلوده به نیکوتین را نزدیک نوک پرندگان کوچک ببرند موجب از بین رفتن حیوان خواهد شد برای کشتن خرگوش کافی است که یک چهارم قطره نیکوتین به آن تزریق کنند مقدار مهلک نیکوتین در مورد سگ به نسبت بزرگی و کوچکی حیوان یک دوم تا ۲ قطره میباشد و همچنین طبق حساب دانشمندان مقدار مهلک نیکوتین برای انسان معادل ۵۰ تا ۷۵ میلیگرم (یک قطره) میباشد. بدین تریت با یکی از ترکیبات مؤثر و مهم توتون نیکوتین است که سمیت ان از همه قوی تر و شدت تاثیر ان از اسید سیانیدریک کمتر نیست بطوریکه از مطالب بالا بر میآید. معتادین که در روز بیست عدد سیگار میکشند در حقیقت مقداری از این سم مهلک را میبلعند. اما چیزی که موجب نجات آنان از مرگ می شود این است که این مقدار نیکوتین یک مرتبه وارد بدن نمیشود بلکه ذره ذره وارد می شود و در این حالت  بدن می تواند ان را خنثی کند و غالبا هم مسمومیت مزمن رخ می دهد  مضرات دخانیات یا مسمومیت دخانی/ قسمت اولمضرات دخانیات یا مسمومیت دخانی/ قسمت دوم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد