مضرات سیگار را بهتر بشناسید…!


مضرات سیگار را بهتر بشناسید…!

مضرات سیگار را بهتر بشناسید...!

 سیگار چیست؟

یکی از دلایل ابتلا به ناراحتی هایی چون سرطانهای ریه، نای، چین و چروک صورت، زخم معده، فشار خون بالا، فتق و نفخ شکم است.0-058637001319370669_jazzaab_ir

در واقع شاید دست اندرکاران صنعت تنباکو تنها گروهی باشند که مصرف سیگار را کشنده و خطرناک نمی دانند.

براساس آخرین آمار، ۲۸ درصد مردان آمریکایی سیگار می کشند و مصرف آن ها در روز به طور متوسط بر ۲۱/۹ نخ سیگار یا بیش از یک پاکت سیگار است. جالب اینکه بیش از نیمی از مردان آمریکایی که قبلاً سیگار میکشیدند ضمن پذیرش اعتیاد خود در گذشته، معتقدند که توانسته اند در این مبارزه موفق شوند و شمار آنان حدود ۱۰ میلیون نفر است.

ترک سیگار نه تنها ممکن است بلکه اثرات مثبتی را هم در بردارد، ریهها تمیز، خوش طعم تر بودن غذا در دهان، تنفس آسان و بیصدا میگردد. زیرا صدای تنفس افراد سیگاری گاه باعث ترس و فرار بچه ها می شود.

دکتر آلفرد مانزر (رئیس مؤسسه ریه در آمریکا) معتقد است مهم ترین اثر ترک سیگار افزایش طول عمر است و اما ضررهای سیگار چیست ؟ به نظر دکتر میشل کامینگ (مدیر کلینیک ترک سیگار مؤسسهٔ سرطان رسول پارک بوفالو) سیگار از لحاظ جسمی و روانی اعتیادآور است. بدین مفهوم که سیگار و ناراحتی های ناشی از(سرفه های شدید همراه با خون) در طول زندگی همراه فرد است. وی معتقد است که در ترک سیگار باید پی گیر بود. اگرچه باید دانست که بازگشت اعتیاد امکان پذیر است ولی این مسئله نباید مانع از تلاش فرد در ترک ان باشد.

اثرات اعتیاد به سیگار:

وابستگی جسمی و روانی سیگار ناشی از اثر نیکوتین است که مصرف آ ن چون هر مادهٔ مخدر دیگر اعتیادآور است. به نظر دکتر جک هینینگ فیلد (محققداروشناسی بالینی مرکز تحقیقاتی اعتیاد) نیکوتین چون سایر هم خانواده های بدنام خود هروئین و کوکائین فرد را درگیر و مغز به آن عادت و فرد معتاد میگردد.

نیکوتین در چند ثانیه باعث ایجاد اختلال در جریان خون می گردد. بدن فردبه تدریج به مصرف نیکوتین مقاوم شده و هر بار باید میزان مصرف افزایش یابد.

بدین گونه که فرد از طفولیت کشیدن سیگار را از پشت پارکینگ حیاط اغاز می کند و در بزرگسالی مصرف وی به یک تا دو پاکت در روز افزایش مییابد.

در باره بعد روانی اعتیاد باید گفت که برای افراد سیگاری کشیدن سیگار درحکم عملی طبیعی است چون نفس کشیدن و مژه زدن. به گفتهٔ دکتر کامیگ مصرف یک پاکت سیگار می تواند تبدیل به ۱۵۰ تا ۲۰۰ پک در روز، هفت روزعادت سیگار کشیدن به تدریج به صورت ناخودآگاه در می آید. بدین ترتیب هفته و ۵۲ هفته در سال گردد.

که فرد صبح ها با بیدار شدن از خواب یک سیگار بعد از شام سیگار دیگر، در صف اتوبوس سیگار دیگر و در حال انتظار در صف بانک سیگاری روشن میکند، بی اراده سیگار را در دست میگیرد و بدون اینکه متوجه باشد کی وچگونه سیگار را روشن کرده است.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد