مطالبی خواندنی در مبارزه با ام اس 


مطالبی خواندنی در مبارزه با ام اس 

مطالبی خواندنی در مبارزه با ام اس 

 

برای صحبت کردن وقت بگذارید

با توجه به مشغولیتهای بی شمار زندگی روزمره، پشت گوش انداختن بحث و گفتگو درباره ی ام اسی، کار ساده ای است، به خصوص در مواردی که از ابتدا کمی هم برای این کار معذب باشید. بنابراین باید برای این منظور وقت خاصی بگذارید.

مهم است، وقتی که برای این کار اختصاص می دهید نباید توسط فرزندان یا زنگ تلفن گسسته   شود؛ باید زمان کافی داشته باشید تا آنچه در ذهن دارید، مطرح کنید (مثلاً چیزهایی با با همچون مسائل جنسی)، ممکن است حتی در فکر یک برنامه ی زمانی منظم همچون پیاده روی عصر یاشام یک شب تعطیلی باشید تا اطمینان داشته باشید این گفتگوها با توجه لازم را برمیانگیزد.

 رقابت  زمانی که ام اس به خانواده ملحق می شود، چون همه تحت تأثیر قرار می گیرند، گاهی اعضای خانواده تمایل پیدا می کنند وارد این منازعه و چشم و همچشمی یادداشتی در مورد برقراری ارتباط از راه دور اگر جزو کسانی هستید که والدین یا فرزندانتان فکر کنید چه قوانینی در خانوادهای شما حکمفرماست دور از شمازندگی می کنند، لازم است فکر و آیا این قوانین احتمالا احتیاج به کمی تغییر کنید بچه اطلاعاتی را و در چه زمانی، با آنها تدریجی دارد یا نه.

توصیه ی ما به شما در رابطه با در میان بگذارید. خانواده هایی که دور از هم امور بهداشتی این است که همه چیز رابی پرده بیان زندگی میکنند، قوانین متفاوتی را برای در میان کنید، ولی این موضوع در واقع به خودتان مربوط گذاشتن اطلاعات بهداشتی، بین خودشان قائل است.

به هر حال، بهتر است بدانید وقتی کسانی که هستند. بعضی خانواده ها به طور کامل راجع به شما را خیلی دوست دارند، از بیماری ام اسی شما هر چیزی صحبت میکنند  دردها و رنج ها، ویزیت مطلع شوند، عکسالعملها، سؤالات و نقطه نظراتی پزشکان، آزمایشات پزشکی، تشخیص پزشکان، خواهند داشت فی الواقع، افرادی که شما را خیلی درمانها و غیره). بین آنها این کار مشترک دوست دارند.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد