معالجه نقرس با کا کل ذرت


معالجه نقرس با کا کل ذرت

معالجه نقرس با کاکل ذرت

  طبق تحقیقات (ماکس سسللر) کا کل ذرت عناصر معدنی مختلف بحالت املاح مخصوصاً املاح پتاسیم و کلسیم میباشد و دارای گلوکز. مالتوز، آلانتوئین. دو استرول. اسیدهای چرب اشباع شده و اشباع نشده و اسید سروبرونیک میباشد و جوشانده کاکل ذرات از جمله مدرهائی است که نتایج نیکو در رفع رسوبات ادراری دارد. اعم از اینکه این رسوبات شامل اورات ها و اسید اوریک یا برنگ روشن و شامل ترکیبات فسفاته باشد.دکتر آهرو، درباره این عوامل و تأثیر آن مینویسد: این جوشانده بقدری مؤثر است که در عرض ۳ یا ۴ روز ترشحات ادراری بطور قابل توجهی افزایش یافته و نبض مرتب میزند و اثر بدویا اختلالی در دستگاه هاضمه و سیستم اعصاب ندارد. حتی اگر بمقدار زیاد و در مدت طولانی مصرف گردد. ضرر و زیانی ندارد. با جرأت می توان در امراض مزمن نقرس، یبوست، نارسائی کبد. شن کلیه یا کیسه صفرا یا مثانه سرماخورده یا ورم داشته باشد یا قولنج کلیوی و تمام امراضی که احتیاج به خروج ادرار باشد و آلبومینوری، بیماریهای قلبی مفید و دردهای نقرس را ارام و اسید اوریک را با ادرار دفع میکند. مقدار مصرف آن از ده تا سی گرم در یک لیتر آبجوش که پنج دقیقه جوشانده یا دمکرده با اطمینان خاطر آنرا از یک ماه تا شش هفته مصرف میکنند. موجب بهبودی محسوسی در حالت درد مفاصل و نقرس می شود. دمکرده دم گیلاس یا آلبالو بمقدار ده گرم در یک لیتر آب یک داروی مدرمعروف عمومی جهانی است که در مورد تورم مجاری ادرار مصرف میکنند و با مصرف آن بطور عجیبی کلیه مجاری ادرار شسته میشود و شخص بهبود محسوسی در خود مییابد. دمکرده دم گیلاس یا آلبالو حجم ادرار را در حالیکه مواد اسیدی آنرا کم میکند زیاد می نماید. اغلب سی گرم دم گیلاس را در یک لیتر آب بمدت ده دقیقه میجوشانند و آنرا برای معالجه عفونت کلیهها، حبس البول، یرقان. انسداد مجاری طحال، کبد. رماتیسم . نقرس، استسقاء قولنج کلیوی مصرف می نمایند. آلبالو هم دارای خواص گیلاس است و مصرف آن اعصاب را آرامش میدهد. آلبالو گیلاس میوه هائی هستند که پوست و برگ و دم و هسته آن مصارف طبی دارند. گوشت اسید اوریک را در بدن افزایش میدهد." در بیماری نقرس و سنگ کلیه و مثانه معالجه با آب انگور در هر روز سه لیوان کوچک است که باید در طول روز در ساعت هائی که فاصله زیادی با صرف غذا دارد نوشید.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد