معاینه عصبی ،ابزاری مهم برای تشخیص بیماری ام اس


معاینه عصبی ،ابزاری مهم برای تشخیص بیماری ام اس

معاینه عصبی ،ابزاری مهم برای تشخیص بیماری ام اس 

 

معاینه عصبی

معاینه ی عصبی ابزار مهمی است، هم برای تشخیص بیماری ام اس و هم برای تعیین پیشرفت بیماری در طول زمان، دانستن جزئیات این معاینه مهم است زیرا احتمالا در طول این بیماری بارها آن را تجربه خواهید کرد.

هنگام معاینه ی عصبی، پزشک هم نشانههای عینی بیماری ام اس و هم علایم ابرازشده از جانب بیمار را ارزیابی میکند. به دلیل اینکه استنباط و توصیف هر فردی در مورد بیماری اش با فرد دیگر متفاوت است، بنابراین علایم ابرازشده از طرف بیمار همیشه وابسته به فرد میباشد. ولی به هرحال، وابسته به فرد بودن این علایم، باعث نمی شود اظهارات بیمار را بی ارزش تلقی کنیم.

این فقط بدان معنی است که نورولوژیست برای اینکه بتواند برداشتی از نوع و شدت مشکلات شما داشته باشد، مجبور است به تجربه ی شما در این زمینه تکیه کند. مثالهایی از علایمی که بیمار میگوید، اختلال در بینایی و راه رفتن، خستگی، اختلال در کنترل مثانه و روده و از این قبیل میباشد.

از طرف دیگر نشانه های عینی بیشتر قابل سنجش است و از این دست علایمی که شاید هرگز مورد توجه شما قرار نگیرد، عبارت است از حرکات غیر ارادی چشمها، تغییر در واکنشها، یا شواهدی از سفتی و گرفتگی در اندام های تحتانی.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد