معجزات درمانی وشفا بخشی گیاهان و دمنوش های گیاهی


معجزات درمانی  وشفا بخشی گیاهان  و دمنوش های گیاهی

معجزات درمانی  وشفا بخشی گیاهان  و دمنوشهای گیاهی 

درمان و شفای بیماران در پرتو الطاف الهی است و گیاهان  دارویی جلوه ای از آیات ربانیاست. ارزش هر یک از آنها در گرو نام و یاد پر مهر و محبت خداوند متعالی است. در این روزگار آشفته که تقلبهای غذایی بیداد می کند، دمنوش های گیاهی درمان بخش، پرتویی از تجلیات پروردگار است: دمنوشهای گیاهی باعث افزایش قدرت ایمنی بدن می شوند و جسم شما را در برابرسرطان تقویت می کنند. برای درمان بیماری های خود میتوانید از دمنوشها به عنوان یک دارو استفاده کنید. بدونآنکه عارضه ای مانند داروهای شیمیایی ایجاد کند. هم اکنون در اروپا در رستوران های کشورهای آلمان، انگلیسی، فرانسه، ایتالیا، ترکیه، مصر، هندوستان و ... دمنوشهای مختلفی را مانند چای و قهوه سرو می کنند و این گونه رستوران ها از معروفیت و مقبولیت ویژه ای برخوردار می باشند.دمنوشها در قدیم به عنوان یک نوع شیوهٔ درمان و پیشگیری مورد استفاده قرار می گرفتند. در کشور چین بیش از ده هزار نوع دمنوش وجود دارد و هر فرد میتواند با توجه به ذائقه، طبیعت، سازگاری، تأثیر شفابخشی و همچنین با در نظر گرفتن سرشت فردی و جسمانی خود،از دمنوشها استفاده کند.

 تعريف دمنوش:

دمنوش گیاهی به نوشیدنی اطلاق می شود که فاقد برگهای چای ( سیاه یا سبز و...) باشد. اما به هر حال به آن چای یا دمنوش اطلاق می شود. منظور از عنوان «گیاهی» هر نوع گیاه یا بوته ای است که برگ، ساقه، دانه، ریشه و گل دارد، به جز گیاه چای،به خاطر داشته باشید مدت زمان دم کشیدن دمنوشهای گیاهی است که در شفابخشی و تأثیر درمانی آنها تفاوت ایجاد می کند.  تأثیرات شفابخشی دمنوش های گیاهی و روش آماده سازی آن برای درمان و پیشگیری بیماری ها نکات مهمی است که در این مجموعه شما با آن آشنا می شوید. از این رو توصیه می شود: برای درمان بیماری های خود ابتدا از دمنوشهای گیاهی استفاده کنید. یقین داشته باشید تأثیر شفابخشی آن ها را در مدت زمان کوتاهی در خود احساس خواهید نمود.استفاده از دمنوشها را به عنوان فرهنگی کهن، بار دیگر در خانوادهٔ خود احیا کنید،یادآور می شویم: در روزگاری نه چندان دور در ایران دمنوشهایی با نام چای دارچین؛ چای زعفران، چای گل گاوزبان، سنبل طیب، نعناع، شیرین بیان، استوقدوس، بارهنگ و سایر اقلام گیاهی و ... مرسوم و مورد مصرف قرار می گرفت واکنون با تبليغات سرمایه داران، چای سیاه به جای دمنوشهای شفابخشی مورد استفاده قرار میگیرد. بهتر است به قیمت نازل وعواقب منفی آن در مقایسه با قیمت و شفابخشی گیاهانی مانند زعفران و یا گل گاوزبان دقتو بصیرت بیشتری مبذول کنید. قطعا به ارزشی طبی و درمانی آنها بیشتر پی خواهید برد 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد