معده را چگونه سبک کنیم..؟؟


معده را چگونه سبک کنیم..؟؟

معده را چگونه سبک کنیم..؟؟

 اشارهو ادخل الخلاء لحاجۀ الانسان و البث فیه بقدر ما تقضی حاجتک و لا تطل فیه فان ذلک یورث داء الفیلبرای قضای حاجت بجای خلوت برو و بقدری که نیازت بر طرف شود، در آن تأمل کن. زیاد در بیت الخلاء درنگ نکن چهمکث زیاد در بیت الخلاء مورث داء الفیل میشود.تخلیه مرتب روده در شبانه روز از شرائط مهم تندرستی است.یبوست مزاج که آن را ام الامراض باید نامید همان چیزی است که علاوه بر ایجاد درد و ناراحتی مولد بیماریهای خطرناک میباشد مانند: سرطان، ضعف اعصاب مفرط، جنون، غش، و رعشه، فلج، سکته و خونریزیهای موضعی.بواسیر، روماتیسم و دردهای مختلف مفاصل، زکام و سرماخوردگی، سردرد و سرگیجه، کم نوری چشم و سوء هاضمه و صدها ناراحتی دیگر از عوارض یبوست مزاج است. علت عمده یبوست مزاج مرتب نبودن کار معده است.برای تخلیه باید جای خلوتی را اختیار کرد که سرو صدائی نباشد و چیزهائی نبوده باشد که چشم و نظر را بخود جلب کند زیرا تخلیه یک عمل باطنی است که بکمک بعضی از جوارح و اراده انجام میگیرد در آن موقع نباید محسوسات خارجی اراده را بخود متوجهدر جای دیگر داء الدفینضبط شده یعنی مرضی که در شکم پنهان میماند.کند و گر نه عمل تخلیه کامل صورت نمیگیرد.تخلیه معده و روده:موضوع دیگری که باید بدان توجه داشت مکث در بیت الخلاء است. بیشتر از مقدار حاجت نباید مکث کرد زیرا طولانی کردن مکث نیز تولید ناراحتیها و امراض مختلف میکند. ضعف اعصاب و دماغ، وسواس، خیالات واهی و بالاخره جنون از طول مکث در بیت الخلاء بیشتر پیدا میشود.سرگیجه و ضعف دید چشم و صداهائی که در گوش میپیچد نیز بیشتر از آن تولید میگردد. بیت الخلاء از آن جهت که بیشتر حواس ظاهر ما را تعطیل میکند قوه خیال را تقویت و میدان فکر و نظر را وسیع و اعصاب دماغ را تحریک مینماید ولی چون مغز از آلودهترین چیزها تغذیه میکند اختلالاتی در اعصاب پدید میآید که اختلال حواس نتیجه آن است زیرا اعصاب مغز بمقتضای طبیعت خود از بوی بد متنفر است. نفرت ایجاد اختلال میکند، اختلال که بهم خوردگی نظم استنمیگذارد که اعصاب وظیفه خود را طبیعی و کامل انجام دهد.افکاری که از دماغ آلوده و اعصاب غیر منظم پدید می آید آلوده و غیر منظم است. بهترین اوقات برای تخلیه معده شب هنگام خوابیدن است زیرا خوابی که پس از عمل تخلیه بوده باشد گواراتر و رؤیا را شیرین میکند، اعصاب را آرامش میدهد، قلب را مضطرب نمیکند و موجب سرماخوردگی و بدخوابی نمی شود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد