معرفی بیماری شیلوری..


معرفی بیماری شیلوری..

معرفی بیماری شیلوری..

  خروج مایع لنفاتیک یا chyle توسط بیمار به صورت ادرار سفید شیری توصیف می شود در بیشتر مواقع ناشی از انسداد لنفاتیک کلیه هاست که باعث پاره شدن عروق لنفاوی به داخل fornix و نشت لنف میشود. علل دیگر آن عبارتند: از فیلاریازیس، تروما، TB و تومورهای رتروپریتونئال۔بیماری هایی که از ترکیبات موجود در ادرار می توان تشخیص داد  .از جمله, دفع بیش از اندازه طبیعی پروتئین از طریق ادرار, وجود خون در زمان ادرار, حضور کریستال کلسیم و …
پروتئینوری: بصورت دفع پروتئین بیش از ۱۵۰میلیگرم در شبانه روز در بالغین و بیش از ۱۰۰ میلیگرم در شبانه روز در کودکان زیر ۱۰ سال تعریف میشود. دفع پروتئین بیش از ۱۰۰۰۰ میلیگرم در شبانه روز نشانه بیماری گلومرولی کلیه است. دفع بیش از ۵۰۰ میلیگرم در شبانه روز نشانه یوجود پاتولوژی در کلیه از جمله نفرواسکلروز هیپرتانسیو نفریت انترستیسیل(بینابینی)و… میباشد. درجات خفیف پروتئینوری ممکن است به دنبال ورزش شدید تب یا نارسایی احقانی قلب دیده شود و دفع پروتئین بیش از ۳گرم در شبانه روز نشانه ی سندرم نفروتیک و معمولا همراه ادم و سایر علائم است.
هماچوری: به وجود خون واضح در ادرار هماچوری گفته میشود که بیشتر مشخصه ی بیماری مجاری تحتانی ادرار – بیماری خونی و انعقادی- گلومرولونفریت ها- سنگ- کیست و تومور میباشد. وجود میوگلوبین یا همان هموگلوبین در ادرار نشانه ی رابدومیولیز(اسیب عضلانی) است.
کلسیور: به حضور کریستال کلسیم در ادرار اطلاق میشود و تشخیص هیپر کلسیوری ایدیوپاتیک میتواند عامل برای وجود سنگ های کلیوی باشد.
شیلوری: وجود شیلومیکرون ها در ادرار که نشانه ی اسیب یا انسداد سیستم لنفاوی قفسه سینه یا شکم بعلت تروما یا تومورهای شکمی است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد